เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

“สังฆราช” ทรงแนะแนว วัด-ชุุมชน อยู่ร่วมกัน บนพื้นที่ สปก.

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันจันทร์ ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ทางช่อง NOW 26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

สังฆราชทรงแนะแนวทางการจัดการที่ดิน

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันจันทร์ ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ทางช่อง NOW 26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. เสิร์ฟอาหารสมองยามเช้า วันนี้ *สังฆราชทรงแนะแนวทางการจัดการที่ดิน*รับฟังเสียงสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ