เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

วิจารณ์แซ่ด! อนค. สอบตกเชิงนโยบาย วิชาการตลาดเมือง

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ทางช่อง NOW 26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

วิจารณ์แซ่ด! อนค. สอบตกวิชาการตลาดเมือง

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ทางช่อง NOW 26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. เสิร์ฟอาหารสมองยามเช้า วันนี้ * วิจารณ์แซ่ด! อนค. สอบตกวิชาการตลาดเมือง * รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ