ผ่านแล้ว! ร่างกฎหมายรีดภาษี “ค้าออนไลน์”

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “ผ่านแล้ว! ร่างกฎหมายรีดภาษี “ค้าออนไลน์””

เมื่อวาน (4 ธ.ค.) การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ผ่านร่างกฎหมายสำคัญ ที่มีผลกระทบในวงกว้าง 1 ฉบับ คือร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร หรือร่างกฎหมายรีดภาษีพ่อค้า – แม่ค้า ธุรกิจออนไลน์ การทำธุรกรรมทางออนไลน์ โดยกำหนดให้สถาบันการเงินต้องรายงานข้อมูลของบุคคลและนิติบุคคล ที่มีความเคลื่อนไหวทางบัญชีในการทำธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีเกิน 3,000 ครั้งต่อปี หรือการฝากและรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 200 ครั้งและยอดเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปต่อปี ส่งให้กรมสรรพากรตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง