เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

ป.ป.ช. ส่อกลับลำ แก้กฎยื่นบัญชีทรัพย์สิน

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “ป.ป.ช. ส่อกลับลำ แก้กฎยื่นบัญชี” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เผยความคืบหน้าการแก้ไขประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ว่าขณะนี้ยังไม่ตกผลึก เพราะ ป.ป.ช. ยังไม่ได้แจ้งมาว่าจะทำอย่างไร แต่ป.ป.ช.ทราบปัญหาหมดแล้ว ซึ่งเรื่องนี้มีหลายทางออก พร้อมระบุว่า ป.ป.ช. แบ่งตำแหน่งออกเป็น 3-4 กลุ่ม คือ 1.ตำแหน่งที่ไม่ต้องไปยื่นอะไรทั้งสิ้น และไม่ควรให้ยื่น เพราะไม่ได้สุ่มเสี่ยงใดๆ เลย 2.กลุ่มที่ควรจะต้องให้ยื่น แต่ไม่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 3.กลุ่มที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ ดังนั้น ป.ป.ช. จะต้องไปจัดกลุ่มแบบนี้ และไม่ควรใช้สองมาตรฐาน แต่ควรใช้การพิจารณาอย่างมีเหตุผล