เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

การเมืองเปลี่ยนคนได้

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ทางช่อง NOW 26 ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

การเมืองเปลี่ยนคนได้

การเมืองสามารถเปลี่ยนผู้คนได้เสมอ จากคนๆหนึ่ง เป็นแบบหนึ่ง แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุทธจักรทางการเมือง อาจกลายเป็นอีกคนหนึ่ง อะไรที่คิดว่าเขาไม่กล้าทำ แต่เขาสามารถทำได้ การเมืองทำให้เป็นคนกล้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”