ค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทยในยุโรป ครั้งที่ 6

ไปกันที่ประเทศเบลเยียม มีการเปิดโครงการ “ค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทยในยุโรป ครั้งที่ 6” โดยงานครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมถึง 40 คน เพื่อให้เยาวชนไทยในต่างแดน หรือเยาวชนที่เป็นลูกครึ่ง ได้ซึมซับความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมและดนตรีไทย

โชว์ศักยภาพความเป็นไทยผ่านเครื่องดนตรีไทยหลากหลายชนิดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ระนาด ขิม จักเข้ สะล้อ กล้อง ฉิ่ง สำหรับเยาวชนไทยในต่างแดน และเยาวชนไทยที่เป็นลูกครึ่ง จำนวนถึง 40 คน ที่ใช้เวลาวันหยุดช่วงฤดูร้อนมาร่วมทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เข้าร่วมค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทยในยุโรป ครั้งที่ 6 ซึ่งมีทั้งจากประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส และเยอรมนี จัดขึ้นที่วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ประเทศเบลเยียม

โดยงานในครั้งนี้ได้ นายอรรถพงศ์ วัฒน์ธรรมาวุธ กงสุลประจำสถานเอกคราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานเปิดค่าย พร้อมด้วยเหล่าอาจารย์อีก 4 คน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไปร่วมทำการฝึกสอนในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์นิติ เอมโอด, อาจารย์เกษร เอมโอด, อาจารย์นิตยา รู้สมัย และอาจารย์บุญเสก บรรจงจัด

สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทยในยุโรป เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรม ดนตรีไทย และพุทธศาสนา ให้กับเยาวชนไทยทั้งที่มีพ่อแม่เป็นคนไทยหรือเป็นลูกครึ่ง ที่ส่วนใหญ่เกิดและเติบโตในต่างแดน เพื่อให้เยาวชนไทยได้ซึมซับรากเหง้าความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมและดนตรีไทย ซึ่งเยาวชนบางคนยังได้นำความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยที่ได้รับ ไปนำเสนอเป็นรายงานในชั้นเรียน อธิบายประเภทของเครื่องดนตรีไทย และนำเครื่องดนตรีที่ตนเองมีความชำนาญไปแสดงโชว์อีกด้วย เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น หรือเรียกได้ว่าเป็น “การทูตวัฒนธรรม”