อากาศเป็นใจ แม่เต่าเพ็กออกไข่ฟักลูกเต่าเพียบ

หมู่บ้านเต่าแห่งเดียวของประเทศ ในจังหวัดขอนแก่น มีจุดขายของการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ว่ากันว่ามีเต่าอาศัยอยู่มากกว่า 5,000 ตัว ซึ่งเต่าที่ว่าคือ เต่าเพ็ก เป็นเต่าบกที่ปีนี้สภาพแวดล้อมเป็นใจให้พ่อเต่าแม่เต่าได้ขยายพันธุ์ มีลูกเต่าเกิดใหม่เป็นจำนวนมาก

เพราะอากาศเป็นใจ ทำให้เต่าเพ็กออกไข่เพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปี

ที่สวนเต่า ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านกอก ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ปีนี้มีสมาชิกใหม่ คือ เต่าเพ็กตัวน้อย เพิ่มขึ้นกว่า 300 ตัว จากเดิมในช่วงเวลาเดียวกัน แม่พันธุ์เต่าเพ็กจะฟักตัวไม่เกิน 100 ตัวเท่านั้น ปีนี้จึงถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่หมู่บ้านเต่า ได้สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมากในรอบหลายๆ ปีที่ผ่านมา

ส่วนเหตุผลที่ทำให้ จำนวนเต่าเพิ่มจำนวนสูงขึ้น น่าจะเป็นผลมาจากสภาพอากาศโดยทั่วไปของ จ.ขอนแก่น ที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้อากาศไม่ร้อนมากนัก พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์เต่าเพ็ก ได้มีการผสมพันธุ์ พร้อมทั้งออกไข่เพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปี

นายฉลาด เคนานันท์ ประธานสวนเต่าบ้านกอก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น บอกว่า ที่หมู่บ้านกอกแห่งนี้ มีเต่าเพ็ก อาศัยอยู่มากว่า 5,000 ตัว จัดเป็นแหล่งอาศัยของเต่าเพ็กที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น ที่มีนักนักท่องเที่ยวมาชมความน่ารักตะมุตะมิของเต่าเพ็ก และร่วมกิจกรรมต่างๆกับเต่าเป็นจำนวนมากทุกวัน

จึงอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มาสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน รวมทั้งการสัมผัสชีวิตของเต่าเพ็กที่มากที่สุดในประเทศไทย โดยที่ชุมชนนั้นได้ประสานงานร่วมกับโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา มีมัคคุเทศน์น้อยไว้คอยอำนวยความสะดวก และพาชมความน่ารักตะมุตะมิของเต่าเพ็กโดยรอบหมูบ้านอีกด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน