ข่าวภาคเหนือ

พิจิตรเปลี่ยนถนนน้ำท่วมเป็นสวนน้ำ

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร น้ำสะสมที่ไหลลงจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ และฝนที่ตกชุกในพื้นที่ยังคงส่งผลท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ แต่ล่าสุดเส้นทางสัญจรบางสาย ถูกชาวบ้านเปลี่ยนเป็นสวนน้ำ เล่นน้ำด้วยความสนุกสนาน

กลายเป็นจุดรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่น หนุ่มสาว รวมถึงเด็กๆ ออกมารวมตัวกันเล่นน้ำอย่างสนุกสนานไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ ถนนสายดงตะขบที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอบางมูลนาก
กับอำเภอตะพานหิน ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านสถานีดงตะขบ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ที่มีปริมาณน้ำท่วมขังท้องถนน โดยแต่ละวันจะมีผู้ที่สนใจเล่นน้ำทั้งในพื้นที่ตำบลบางไผ่และใกล้เคียงเดินทางมาเล่นน้ำเป็นจำนวนมาก รวมถึงบางส่วนถือโอกาสล้างทำความสะอาดรถยนต์อีกด้วย

สำหรับสภานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เกิดจากปริมาณน้ำไหลสะสมจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ที่ไหลลงที่ต่ำเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำสะสมทำให้ท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ
ในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดพิจิตร

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

โดยน้ำที่สะสมส่งผลสองด้านคือ ด้านผลกระทบ ท่วมขังบ้านเรือนประชาชน และเส้นทางการสัญจร ส่วนผลดี ประชาชนสามารถทำประมงพื้นบ้านเพื่อเป็น
รายได้เสริม เก็บกักเก็บน้ำทำการเกษตร รวมถึงเปลี่ยนถนนที่ถูกน้ำท่วมเป็นสวนน้ำเพื่อผ่อนคลายสร้างความสนุกสนาน