ข่าวจริง สปริงนิวส์ รายงานพิเศษ

รัฐบาลวางเป้า 10 ปี ทวงคืนผืนป่า 128 ล้านไร่

นโยบายทวงคืนผืนป่า เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาล คสช.ให้ความสำคัญ มาตั้งแต่ตั้งรัฐบาล และได้วางแผนระยะยาว 10 ปี ที่จะทวงคืนให้ได้กว่า 128 ล้านไร่ ติดตามรายละเอียดจากรายงานของคุณรัชดาภรณ์ ม่วงทำ