เปิดยอด “เมาแล้วขับ-จับยึดรถ” รวม 5 วัน ยึดแล้วกว่า 10,099 คัน

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เปิดเผยยอด เมาแล้วขับ-จับยึดรถ รวม 5 วัน โดยเจ้าหน้าที่ สามารถยึดรถผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการได้สูงถึง 10,099 คัน

พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เปิดเผยว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ปรับแผนการอำนวยการด้านการจราจรให้สะดวกที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ในช่วงวันหยุดยาว

โดยเฉพาะถนนในสายหลัก สายรอง และทางลัด พร้อมเปิดเส้นทางพิเศษ เพื่อเร่งระบายการจราจรให้คล่องตัวที่สุด ควบคู่ไปกับการเข้มงวดในมาตรการสร้างความปลอดภัย “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ”

ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะ การดื่มแล้วขับขี่ ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา คือตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 15 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่สามารถยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้ สูงถึง 10,099 คัน แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 7,372 คัน และ รถยนต์ 2,727 คัน พร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รถจักรยานยนต์ 113,450 คน รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคล 69,898 คน

สำหรับภาพรวมการจัดงานสงกรานต์ทั่วประเทศ ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย ตามที่รัฐบาลขอความร่วมมือ โดยพบว่า การจัดงานทั่วประเทศ เป็นไปด้วยความคึกคัก คสช.จึงขอขอบคุณ ผู้จัดงาน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ดูแลสถานที่ พร้อมอำนวยความสะดวกให้การจัดงานทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย