นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีและประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งเตรียมขออนุมัติงบประมาณกว่า 20,700 ล้านบาทให้พิจารณาด้วย

จับตา ครม.อนุมัติงบพัฒนาอีสานใต้ กว่า 2 หมื่นล้าน

ครม.พิจารณาอนุมัติงบพัฒนาอีสานใต้  20,706 ล้านบาท 

วันนี้ (8 พ.ค.61) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 โดยมีการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ก่อน

โดยเมื่อเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เยี่ยมชมนิทรรศการสินค้าโอทอปของจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้แนวคิด จากท้องถิ่นบินสู่ท้องฟ้า ที่จะนำเอาสินค้าโอท็อปขายบนเครื่องบิน โดยมีทั้งผ้าไหมไทย เกลือขัดผิว กระยาสาท ลูกชิ้นหมู น้ำพริก คุกกี้ข้าวพอง และผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยนายกฯ

ได้แนะนำให้มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์และพัฒนารูปแบบให้น่าสนใจ ขณะเดียวกันนายกฯ ได้พบปะนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์ ซึ่งนายกฯ ขอให้ช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทย และขอให้ปรับการแสดงนาฏศิลป์ให้กระชับลง

จากนั้นนายกฯ ได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่กับผู้ร่วมประชุมและกล่าวก่อนประชุมว่า การเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้มาด้วยเรื่องการเมือง แต่รัฐบาลพยายามเดินหน้าให้ครบกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นการสื่อสาร 2 ทาง และวางแผนให้สอดคล้องกัน พร้อมกล่าวด้วยว่าไม่สามารถให้งบประมาณแก่ทุกคนได้ตามที่ร้องขอ แต่ต้องมีการพิจารณาให้เหมาะสม ไม่ใช่ขอมาล้านล้านหรือหมื่นล้านแล้วจะได้ทั้งหมดและ ไม่ใช่ใครดีด้วยแล้ว ตนต้องให้หรือได้ทุกอย่าง

สำหรับวาระการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 หรือนครชัยบุรินทร์ ที่ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์และชัยภูมิ ซึ่งจะมีการขออนุมัติงบประมาณ 5 ด้าน รวม 121 โครงการ รวมมูลค่า 20,706 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน ด้านการท่องเที่ยว และด้านคุณภาพชีวิต