สายด่วน 1300! พม.ชวนแจ้งเบาะแสค้ามนุษย์-สืบสวนสู่การจับกุมมีรางวัล

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบะการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ผ่านสายด่วน 1300 โดยจะมีรางวัลและค่าตอบแทนให้

พม.ชวนประชาชนแจ้งเบาะแสค้ามนุษย์ สิ้นสุดคดีมีรางวัล

การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญและมาตรการป้องกัน ช่วยเหลือแรงงานที่ถูกหลอกมาค้ามนุษย์ จึงเชิญชวนประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ซึ่งหากใครแจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกุมดำเนินคดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จะมีค่าตอบแทนให้จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฐานการกระทำความผิดนั้นๆ

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดี กับผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์ โดยกำหนดให้จ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่สืบสวนจับกุม สอบสวน และค่าตอบแทนให้แก่ผู้แจ้งความหรือให้เบาะแสนำจับ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

จนสามารถจับกุมหรือเป็นจำเลยในคดีค้ามนุษย์ได้ และหากผู้ต้องหาได้รับการประกันตัว แต่มีการหลบหนี มีผู้แจ้งเบาะแสและตามจับมาได้ ก็จะได้รับเงินรางวัลนำจับในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินประกัน