“นที” แจงปม อ.ส.ม.ท. ยกเลิกให้บริการเช่าโครงข่ายทีวีดิจิตอลแก่สปริงนิวส์ [คลิป]

พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ให้สัมภาษณ์กรณีบริษัท อสมทจำกัด (มหาชน) ได้แถลงการยุติให้บริการเช่าโครงข่ายออกอากาศทีวีดิจิตอลแก่สปริงนิวส์