รายงานพิเศษ

ยังมีความเสี่ยง! การเมือง เศรษฐกิจต่างประเทศ กดดันความเชื่อมั่นนักลงทุน

ความชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้ง และผลกระทบจากเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นปัจจัยที่กดดันความเชื่อมั่นนักลงทุนยังอยู่ในระดับทรงตัว แม้ว่าจะได้รับปัจจัยบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรก

นักลงทุนยังเฝ้าจับตา! การเมือง เศรษฐกิจต่างประเทศ กดดันความเชื่อมั่น

นักลงทุนยังคงเฝ้าจับตาความชัดเจนในเรื่องวันเลือกตั้ง และผลกระทบจากเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สร้างความกดดันความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนยังอยู่ในระดับทรงตัว แม้ว่าจะได้รับปัจจัยบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรก