สวนดุสิตโพล เผยปชช.มองการใช้ภาษาไทยปัจจุบันส่วนใหญ่เพี้ยนไป

ประชาชนส่วนใหญ่มองการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันเป็นภาษาวิบัติ ทั้งการพูด เขียน และสร้างคำขึ้นมาใหม่เพื่อความสนุกสนาน

ปชช.มองการใช้ภาษาไทยปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นภาษาวิบัติ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับการใช้ภาษาไทย ณ วันนี้ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จากประชาชนทั้งหมด 1,140 คน พบว่า ประชาชน ร้อยละ 82.39 มองว่าการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันเป็นภาษาวิบัติ เพราะใช้คำผิดแปลกไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ทั้งการพูด อ่าน เขียน มีการสร้างคำใหม่ เพื่อใช้พูดคุยเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น พูดไม่เพราะ ใช้คำไม่สุภาพ ไม่ถูกกาลเทศะ ร้อยละ 56.42 ระบุ การพูด การอ่าน-เขียนผิดเพี้ยน มีศัพท์ใหม่ๆ เกิดขึ้นมาตามยุคสมัย ร้อยละ 33.03 บอกว่ามีคำฮิต คำศัพท์แสลงที่หลากหลายเฉพาะกลุ่ม ร้อยละ 24.31 มีการใช้คำผสมระหว่างภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศ ส่วนร้อยละ 42.36 ระบุว่า ควรจะพูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้อง เพื่อให้การใช้ภาษาไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ