“สปริงนิวส์ – กำลังใจ” สร้างอาคารเรียนถิ่นทุรกันดาร

กิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมโอกาสให้กับน้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล กับโครงการ “สปริงนิวส์อาสา ต่อเติมฝัน ปันความรู้” ปีนี้เราสร้างอาคารเรียนใหม่ 2 แห่งด้วยกัน 1 ในนั้น คือห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดน้อย จ.ตาก ที่เด็กๆ ต้องทนนอนแออัดมานานหลายปี แต่วันนี้อาคารเรียนหลังใหม่ กำลังจะแล้วเสร็จ รอการส่งมอบในเดือนหน้าแล้ว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงาน