โมเดลดูแลพืชสด กินได้ไม่ทิ้งกัน ลดขยะอาหาร

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ในหนึ่งปีประเทศไทยมีขยะอาหารจำนวนมากที่สร้างผลกระทบหลายด้าน โดยในปี 2559 ไทยมีขยะอาหารถึง 27.6 ล้านตัน ทำให้เทสโก้ โลตัส เล็งเห็นความสำคัญจึงเปิดตัวโครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน เพื่อลดการสูญเสียอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งเพาะปลูก ถึงขนส่งจำหน่าย ขายไม่หมดก็นำไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ (ชมคลิป)