“โรซ่า” พร้อมสนับสนุนโครงการ “New Gen Reporter ปี2″ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“โรซ่า” พร้อมสนับสนุนโครงการ “New Gen Reporter ปี2″ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ชมคลิป)