สีสันโซเชียล

เปิดปูมหลัง! 2 สตรีหลังม่าน ผู้ทรงอิทธิพลต่อการโค่นบัลลังก์ขุนหลวงนารายณ์

สุภาพสตรี 2 คนที่นั่งสนทนากับ “พระเพทราชา” อยู่หลังผ้าม่าน ในฉากการปรึกษาหารือถึงการโค้นล้มอำนาจของพระปีย์และเจ้าพระยาวิชเยนทร์ ซึ่งนับเป็นฉากสำคัญของละครเรื่อง ” บุพเพสันนิวาส” นั้น คือ “กรมหลวงโยธาทิพ” และ “กรมหลวงโยธาเทพ”

โดยกรมหลวงโยธาทิพ หรือ พระราชกัลยาณี เป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ที่ประสูติแต่พระนางสิริธิดา เมื่อ พ.ศ. 2179 เป็นพระขนิษฐาร่วมพระชนนีในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   และเมื่อครั้นพระเพทราชาปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง ก็ได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “กรมหลวงโยธาทิพ” เป็นอัครมเหสีฝ่ายขวา และมีพระราชโอรสด้วยกันนามว่า ” เจ้าพระขวัญ”

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ขณะที่ “กรมหลวงโยธาเทพ” เป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์มีบทบาทด้านการค้าค่อนข้างสูงในรัชสมัยของพระราชบิดา ทรงมีอิทธิพลในราชสำนัก บางครั้งชาวตะวันตกก็เรียกแทนพระองค์ว่าเป็น “ราชินี” พระองค์มีบทบาทอย่างสูงเนื่องจากทรงมีส่วนริเริ่มการปฏิวัติผลัดแผ่นดิน เมื่อครั้นพระเพทราชาปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง ก็ได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “กรมหลวงโยธาเทพ” เป็นมเหสีฝ่ายซ้ายอีกด้วย