อึ้ง! รร.บ้านทับควาย ครู 2 คน สอนนักเรียนตั้งแต่อนุบาล ถึง ป.6

โรงเรียนย่านอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยที่สุดของจังหวัด ไม่ใช่แค่นักเรียนที่มีจำนวนน้อย แต่คุณครูก็ยังน้อยด้วยเหมือนกัน

ไม่ว่าจะวิชาไหน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แม้แต่ วิชาลูกเสือ และเนตรนารี นักเรียนที่โรงเรียนบ้านทับควาย ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ก็หนีไม่พ้น คุณครูปวีณา วงษ์นุสา กับคุณครูจันทร์มณี รักไร่ เพราะโรงเรียนแห่งนี้ มีคุณครูเพียง 2 คนเท่านั้น

โรงเรียนบ้านทับควาย เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.6 สังกัดสำนักงานประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 ซึ่งโรงเรียนนี้มีเด็กนักเรียนน้อย ทางสำนักงานเขตประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 จำเป็นต้องบรรจุครูเพียงแค่ 2 คน