พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย แจงดราม่ารองเท้าสีคลายธงชาติ เป็นสีสากล ไม่มีใครจดลิขสิทธิ์ได้

พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยแจงดราม่ารองเท้าสีคล้ายธงชาติ เผยสีเป็นสีสากล ไม่มีใครสามารถจดลิขสิทธิ์หรือเป็นเจ้าของได้ ส่วนกฎหมายตาม พ.ร.บ.ธง พ.ศ.2522 บังคับใช้ได้ในประเทศเท่านั้น

จากกรณีที่เพจ Vogue Paris บริษัทแฟชั่นชั้นนำระดับโลก โพสต์รูปภาพรองเท้าสนีกเกอร์มีแถบสีสายคาดรองเท้าคล้ายธงชาติไทย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากชาวไทยบางกลุ่มที่มองว่าไม่เหมาะสมนั้น (อ่านข่าว วิจารณ์ยับ! เพจ “Vogue Paris” โพสต์ภาพสนีกเกอร์ส้นสูง มีสายรัดคล้าย “ธงชาติไทย”)

ล่าสุดเมื่อค่ำวานนี้ (14 ต.ค. 2561) เพจเฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวดังนี้

1.สีแดง, สีขาว, สีน้ำเงิน เป็นสีสากล ไม่มีผู้ใดสามารถนำไปจดลิขสิทธิ์ว่าเป็นของตนเองหรือประเทศตนเองได้

2.ลักษณะแถบสี สัดส่วนแถบสี และสัดส่วนผืนธงที่เป็น “ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย” ต้องเป็นไปตามที่ระบุอยู่ในมาตราที่ 3 แห่งพระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช 2460 ลงวันที่ 28 ก.ย. 2460 และประเทศไทยได้ใช้หลักเกณฑ์นี้เพื่อระบุความเป็นธงชาติไทยประกาศให้โลกรู้มาจนถึงประกาศพระราชบัญญัติธงปีพระพุทธศักราช 2522

ค่ามาตรฐานสีธงชาติไทย // ค่าสีแดง RGB 165-25-49 // ค่าสีขาว RGB 244-245-248 ค่าสีน้ำเงิน RGB 45-42-74

ส่วนกรณีที่มีการกำหนดบทลงโทษตามมาตรา 53  ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อธงตามมาตรา 5 หรือมาตรา 6 ดังต่อไปนี้

(1) ประดิษฐ์รูป ตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายอื่นใดในผืนธง รูปจําลองของธง หรือในแถบสีธง นอกจากที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

(2) ใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีธงอันมีลักษณะตาม (1)

(3) ใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีธงไว้ ณ ที่หรือโดยวิธีอันไม่สมควร

(4) ประดิษฐ์ธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีธงไว้ ณ ที่หรือสิ่งใดๆ โดยไม่สมควร

(5) แสดงหรือใช้สิ่งใด ๆ ที่มีรูปธง รูปจําลองของธง หรือมีแถบสีธงอันมีลักษณะตาม (4) โดยไม่สมควร

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ มาตรา 54 ผู้ใดกระทําการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีธงที่ได้ บัญญัติกําหนดลักษณะไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ที่ออกแบบสายรองเท้าเป็นผู้ผลิตจากต่างประเทศและเกิดขึ้นที่ประเทศอื่น โดยกฎหมายธงว่าด้วยบทลงโทษหมวด 10 มาตรา 53 (3) ตามพระราชบัญญัติธงนี้ มีผลบังคับใช้เฉพาะในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์หรือสามารถนำไปบังคับประเทศอื่นๆ ได้ ส่วนในราชอาณาจักรไทยต้องอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายของประเทศตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน