โซเชียล

ทนายดังไขข้อข้องใจ ตากข้าวบนถนนแล้วรถชน ใครผิด?

จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Tarkoon Simakhan ได้โพสต์ภาพการตากข้าวตามวิถีชาวบ้าน ผ่านกลุ่ม ศรีสะเกษ Sisaket Today ระบุว่า การตากข้าวบนถนนแล้วหากเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ ใครถูกใครผิด ใครรับผิดชอบหรือเป็นการประมาทร่วม หรือสุดท้าย ข้าวไม่มีเจ้าของตกเป็นแผ่นดิน เจ้าของรถซ่อมเคลมเอง ที่สำคัญควรทำป้ายเตือนด้วย ผู้ใช้ถนนจะได้เห็นและชลอรถ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

ซึ่งเรื่องนี้ล่าสุดเฟซบุ๊กเพจ สายตรงกฎหมาย ของทนายรัชพล ศิริสาคร ทนายชื่อดัง ได้ไขข้อข้องใจ โดยแจงข้อกฎหมายว่าใครจะเป็นฝ่ายผิด ระบุว่า พรบ ทางหลวง 2535 มาตรา 39 มาตรา 72 มีหลักว่า ห้ามนำสิ่งใดมาวางขวางหรือวางบนทางหลวง หรือกระทำด้วยประการใดๆ บนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การตากข้าวบนถนน เข้าข่ายเป็นการกีดขวางการจราจร และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จึงเป็นการนำสิ่งของมาวางบนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายแก่บุคคล

นอกจากนั้น ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่ห้ามวางของบนถนนอีก ซึ่งมีโทษทางอาญาเช่นเดียวกัน เช่น พรบ จราจรทางบก 2522 มาตรา 114 ที่มีหลักว่า ห้ามวางสิ่งใด หรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่เป็นการกีดขวางทางจราจร เว้นแต่ได้รับอนุญาต ซึ่งตามมาตรา 148 หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

พรบ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 มาตรา 19 มาตรา 57 มีหลักว่า ห้ามวางวัตถุใดๆ บนถนน หากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 385 ผู้ใดกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือกระทำด้วยประการอื่นใด ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท วิถีชาวบ้าน ควรปรับเปลี่ยนใหม่ เพราะต้องเห็นใจคนใช้ถนนด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน