พายุหรือจะสู้น้ำใจ! พยาบาลรพ.มหาราช อาสาอยู่เวรเพิ่มรับมือ ปาบึก

เฟซบุ๊กเพจ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาการพยาบาล โพสต์เล่าเรื่องราวน่าประทับใจ และการเสียสละของเหล่าพยาบาล หลังพายุโซนร้อน ปาบึก ถล่มจ.นครศรีธรรมราช ทำให้รพ.หลายๆ แห่งเปิดเป็นศูนย์อพยพฯ มีผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมาก อพยพเข้ามาพักพิง เช่นเดียวกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

โดยระบุว่า พยาบาลรพ.มหาราชนครศรีธรรมราชอาสาอยู่เวรเพิ่ม และ stand by ในรพ. เพื่อช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วย และผู้ประสบภัย หลังจากรพ.clear ห้อง เพื่อเปิดเป็นศูนย์ให้ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงสามารถอพยพเข้ามาพักพิง ขณะที่เสาไฟฟ้าในโรงพยาบาลถูกต้นไม้ล้มทับจนขณะนี้ต้องใช้ไฟสำรอง และ ขณะนี้พยาบาลในอีกหลายรพ. หลายองค์กร กำลังช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัย แม้จะเหนื่อยมากขึ้น แม้จะเกินเวลาพักผ่อน พวกเขาคงเสียสละเพื่อประชาชน แค่คำขอบคุณยังไม่พอกับที่ทำ”

ขอบคุณภาพจาก ศูนย์บรรเทาทุกข์ ร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราช