โซเชียล

เครือข่ายผู้ปกครองฯ หนุน แต่งชุดไปรเวทไปเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่าย

เครือข่ายพ่อแม่-เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา ละเว้นการแต่งชุดยูนิฟอร์มนักเรียน ทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อให้ก้าวทันโลก และลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

พันโท แพทย์หญิงกมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี นายกสมาคมเครือข่ายพ่อแม่ – เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวถึง ประเด็นข้อถกเถียงเรื่องการอนุญาติให้เด็กนักเรียนสวมชุดไปรเวทแทนเครื่องแบบยูนิฟอร์ม ว่าถือเป็น แนวโน้มของสังคมไทย ที่จะเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุน ทั้งในส่วนของโรงเรียนรัฐบาล และ เอกชน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กนักเรียนได้เปิดกว้างและมีอิสระไม่ติดอยู่ในกรอบเดิมๆ ในขณะที่โลกสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกัน ยังเป็นการช่วงลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการซื้อเครื่องแบบชุดนักเรียน ที่มีราคาแพงอีกด้วย นอกจากนี้ แพทย์หญิงกมลพรรณ ยังกล่าวอีกว่า สิ่งที่หน่วยงานทางการศึกษา ควรให้ความสำคัญ คือเรื่อง ของหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนเพื่อรองรับความเปลี่ยนของโลกในอนาคต

 ขณะที่บรรยากาศที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ที่เริ่มทดลองให้นักเรียนแต่งชุดไปรเวทมาเรียน สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อทำการศึกษาว่าเครื่องแต่งกายจะมีผลต่อการพัฒนาและการเรียนของนักเรียนหรือไม่ วันนี้ ก็พบว่า มีเด็กนักเรียนสวมชุดนักเรียนมาตามปกติ และ มีบางส่วน สวมใส่ผ้าไทย มาร่วมกิจกรรมงานสืบสานความเป็นไทยของโรงเรียน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ส่วนประเด็นเรื่องของการที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียน ขอให้ทบทวนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ล่าสุดทางโรงเรียนอยู่ระหว่างหารือเพื่อทบทวนในเรื่องนี้