สวนสนุกดรีมเวิลด์ ออกมาตรการป้องกัน COVID-19 สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า

14 มี.ค. 2563 เวลา 9:46 น.

สวนสนุกดรีมเวิลด์ สุข สนุกทั้งครอบครัว ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคน ออกมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19

นางสาวรัสรินทร์ มิลินวรพัฒน์  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สวนสนุกดรีมเวิลด์ กล่าวว่าสวนสนุกดรีมเวิลด์เป็นสวนสนุกกลางแจ้งขนาดใหญ่ อากาศปลอดโปร่ง ถ่ายเทสะดวก แต่ทั้งนี้ก็มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  ด้วยเช่นกัน โดยในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่และร้านค้าผู้เช่า  ทางสวนสนุกให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยในจุดที่ให้บริการใกล้ชิดลูกค้า โดยมีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากพบพนักงานมีอาการต้องสงสัย ให้ไปพบแพทย์ทันที และให้หยุดปฎิบัติงานไม่น้อยกว่า 14 วัน  รวมถึงมาตรการงดให้พนักงานเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดต่อดังกล่าวด้วย

ในส่วนของลูกค้าที่มาใช้บริการ ทางสวนสนุกได้ตระหนักถึงความปลอดภัยลูกค้าอย่างสูงสุด โดยเน้นให้ปฏิบัติตามมาตรการและทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องเล่น ทั้งในอาคารและนอกอาคาร  มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้มาใช้บริการก่อนเข้าภายในสวนสนุก พร้อมจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการลูกค้า  ตามจุดต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์รวมลูกค้า อีกทั้งได้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดเครื่องเล่นและห้องน้ำระหว่างวัน ที่เปิดให้บริการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ  ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2577-8666 หรือคลิก www.dreamworld.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด