"หมอยง" ไขข้อสงสัย โควิด-19 กับระยะที่ 1-2-3 ไม่เกี่ยวระดับความรุนแแรง

18 มี.ค. 2563 เวลา 3:07 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 18 มี.ค. 63  นพ.ยง ภู่วรวรรณ แพทย์ราชบัณฑิตและหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่า

โควิด-19 กับระยะของโรค ระยะ ที่ 1 ระยะ ที่ 2 ระยะ ที่ 3 เปรียบเสมือนการเดินทาง ถึงจุดที่ 1 จุดที่ 2 ที่ 3 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรค หรือระดับความรุนแรงของโรค

แต่เดิมสมัยไข้หวัดนก เรากำหนดกันว่า ระยะที่ 1 หมายความว่าพบโรคในสัตว์ปีกเช่นพบใน ไก่ ระยะที่ 2 โรคไข้หวัดนก ข้ามสู่มาติดคน ระยะที่ 3 โรค สามารถติด คนสู่คนได้

มาถึงสมัย โควิด-19 เราก็กำหนดกันเอง ไม่แน่ใจว่ามีประเทศไหนกำหนดหรือไม่ มาแบ่งระยะของโรคเพื่อจุดมุ่งหมาย ในการออกนโยบาย และมาตรการในการควบคุมโรค เป็นระยะที่ 1 2 3 โดยให้คำจำกัดความว่า

ระยะที่ 1 หมายถึง การพบผู้ป่วยจากการนำเข้าจากต่างประเทศ

ระยะที่ 2 พบว่ามีการติดต่อกันภายในประเทศ อยู่ในวงจำกัด มีแหล่งต้นตอที่ชัดเจน

ระยะที่ 3 พบผู้ป่วยในวงกว้าง และจำนวนหนึ่งจะไม่รู้ ที่มาของโรค

เพื่อนโยบายใน การใช้ ในการวางมาตรการ ดูแลควบคุม ป้องกันโรค เชื่อว่าประเทศอื่นๆอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ เพราะเป็นการกำหนดนโยบายของแต่ละประเทศ เพื่อวางแผน สำหรับประชาชนทั่วไป เราคงไม่มีความจำเป็นต้องถาม ว่าเข้าระยะที่ 3 หรือยัง ไม่ว่าจะอยู่ระยะใด แนวทางการปฏิบัติตัว ก็จะต้องเข้มข้น อยู่ตลอดเวลาป้องกันตนเอง อย่างเคร่งครัด มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามคำแนะนำ ในเชิงนโยบายที่จะออกมา ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและควบคุมโรค