ตำรวจปปป.สอบ! อปท. โกงจัดซื้อรถดูดโคลน

02 เม.ย. 2561 เวลา 10:51 น.

ตำรวจ ปปป. เดินหน้ายุทธการปราบโกงฮั้ว หลังพบทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง และประมูลรถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง เอื้อประโยชน์ให้บริษัทผู้ประมูล ทำรัฐเสียหายกว่า 70 ล้านบาท

วันนี้(2เม.ย.)ตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ ปปป. ประชุมร่วม 10 หน่วยงาน ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อสรุปแผนเดินหน้ายุทธการปราบโกงฮั้วครั้งที่ 3 หลังตรวจสอบพบทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง และประมูลรถดูดสิ่งโสโครก และฉีดล้างท่อระบายน้ำ ขนาด 10 ล้อ ในพื้นที่ 12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 จังหวัดทั่วประเทศ

เบื้องต้นพบว่า มีกลุ่มบริษัทที่เข้าประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม และทั้งหมดเป็นบริษัทในเครือข่ายที่เข้าประมูลงาน

ขณะที่พฤติการณ์การกระทำผิด ตรวจสอบแล้วไม่มีการกำหนดเงื่อนไขว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ tor ให้บริษัทผู้ประมูลต้องเป็นบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งทั่วประเทศมีอยู่ทั้งหมด 9 บริษัท แต่ในการประมูลกลับไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้ประมูลแม้แต่บริษัทเดียว

การตรวจสอบยังพบว่า มีการกำหนดราคากลางเกินกว่าต้นทุนการผลิตจริงมากกว่า 10 ล้านบาท เพื่อให้มีตัวเลขเงินทอนในราคาสูง ส่วนราคากลางเป็นการนำราคากลางจากการประมูลในพื้นที่ใกล้เคียงมาเปรียบเทียบโดยไม่เเสวงหาราคากลางมาตรฐาน

การตรวจสอบยังพบว่า มีการกำหนดราคากลางเกินกว่าต้นทุนการผลิตจริงมากกว่า 10 ล้านบาท เพื่อให้มีตัวเลขเงินทอนในราคาสูง ส่วนราคากลางเป็นการนำราคากลางจากการประมูลในพื้นที่ใกล้เคียงมาเปรียบเทียบโดยไม่เเสวงหาราคากลางมาตรฐาน

ขณะที่การประมูลจริงไม่มีการแข่งขันสู้ราคากันเองของบริษัทผู้ประมูล เมื่อตรวจสอบจึงพบว่า บริษัทผู้ประมูลมีความเชื่อมโยงเป็นบริษัทในเครือข่ายกันเอง ซึ่งแสดงเจตนาการทุจริตชัดเจน

ตำรวจ ปปป. เดินหน้ายุทธการปราบโกงฮั้ว หลังพบทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง และประมูลรถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง เอื้อประโยชน์ให้บริษัทผู้ประมูล ทำรัฐเสียหายกว่า 70 ล้านบาท