อธิบดีกรมกิจการสตรีฯ รุดเยี่ยม "แฟนสาวเอ็ม ชัยชนะ" พร้อมขอบคุณสังคมที่ช่วยต่อต้านความรุนแรงในสตรี

25 เม.ย. 2561 เวลา 6:24 น.

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดินทางเข้าเยี่ยมอาการ แฟนสาวของนายเอ็ม ชัยชนะ พร้อมขอบคุณประชาชนที่ไม่นิ่งเฉยในการการเข้าช่วยเหลือและวอนผู้พบเห็นการทำร้ายเด็กแลสตรีแจ้ง สายด่วน 1300 ได้ทันที

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ศปก.สค.) และนักสังคมสงเคราะห์เดินทางเข้าเยี่ยม น.ส.กุลดารา ยีสมัน หรือ นิต้า แฟนสาวของนายชัยชนะ ศิริชาติ หรือ เอ็ม ที่ถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่โรงพยาบาลนพรัตน์

โดยนายเลิศปัญญา กล่าวว่า การมาเยี่ยม ผู้บาดเจ็บนั้นเป็นความตั้งใจ ที่จะเดินทางมาให้กำลังใจ และจากเหตุการณ์นี้ หากเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้หญิงไม่ทัน ผู้หญิงอาจจะพบเจอกับความรุนแรงจนได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้และในฐานะที่ตนทำหน้าที่ในการดูแล คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอยู่ด้วย เห็นถึงความทุกข์ ความเจ็บปวดที่มากกว่าบาดแผลบนร่างกาย เพราะการกระทำของผู้ชายที่ถูกเรียกว่าแฟนของหญิงสาวคนนี้

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดินทางเข้าเยี่ยมอาการ แฟนสาวของนายเอ็ม ชัยชนะ พร้อมขอบคุณประชาชนที่ไม่นิ่งเฉยในการการเข้าช่วยเหลือและวอนผู้พบเห็นการทำร้ายเด็กแลสตรีแจ้ง สายด่วน 1300 ได้ทันที

นอกจากจะทำร้ายทางร่างกายของผู้หญิงด้วยความรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่สามารถปกป้องตัวเองได้แล้ว ถือว่ามีความผิดอาญาข้อหาพยายามฆ่า และผู้ชายที่ทำร้ายน้องยังเผยแพร่ภาพเปลือยกายของน้องและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นลักษณะการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กอีกด้วย ถือเป็นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของหญิงสาวซึ่งต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและอยู่ในภาวะที่ไม่อาจปกป้องตนเองได้ สะท้อนถึงการขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้หญิง ทั้งด้านจิตใจ ชื่อเสียง ครอบครัว สังคม หน้าที่การงาน และความเป็นส่วนตัว จึงถือเป็นการกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดินทางเข้าเยี่ยมอาการ แฟนสาวของนายเอ็ม ชัยชนะ พร้อมขอบคุณประชาชนที่ไม่นิ่งเฉยในการการเข้าช่วยเหลือและวอนผู้พบเห็นการทำร้ายเด็กแลสตรีแจ้ง สายด่วน 1300 ได้ทันที

สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดความรุนแรง อาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น ผู้ชายมีค่านิยมและเจตคติที่ไม่เหมาะสม เกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงกับชาย แนวคิดที่ว่าแฟนหรือคู่รักเป็นสมบัติของตน ผู้ชายมีอำนาจเหนือผู้หญิง รวมทั้งจากการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว ความเชื่อที่ว่าปัญหาความรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัว จึงมักพยายามปิดเป็นความลับ และทำให้คนในสังคมไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวและให้ความช่วยเหลือ การที่ไม่ได้รับการแก้ไขผู้ที่กระทำความรุนแรงมักมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการกระท าความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งหากมีการใช้สารเสพติด เช่นกรณีนี้ จะเป็นตัวกระตุ้นให้กระทำการโดยขาดความยับยั้งชั่งใจมากขึ้น

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดินทางเข้าเยี่ยมอาการ แฟนสาวของนายเอ็ม ชัยชนะ พร้อมขอบคุณประชาชนที่ไม่นิ่งเฉยในการการเข้าช่วยเหลือและวอนผู้พบเห็นการทำร้ายเด็กแลสตรีแจ้ง สายด่วน 1300 ได้ทันที

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ยังขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหญิงสาวที่ถูกทำร้าย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสังคมมีการตื่นตัว ไม่ยอมรับ และไม่นิ่งเฉยต่อการกระทำความรุนแรง และขอให้ผู้หญิงหรือทุกคน เมื่อประสบกับปัญหาความรุนแรงให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ อย่าปล่อยให้คนรักหรือแฟนมีพฤติกรรมความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เพราะพฤติกรรมเหล่านี้มีกระบวนการที่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงได้ อย่าทนกับปัญหาโดยคิดว่าคนรักหรือแฟนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเอง เมื่อ ประสบปัญหาหรือผู้ที่พบเห็นเด็กหรือสตรีถูกทำร้าย ขอให้รีบแจ้งได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม พม. โทรสายด่วน 1300 ซึ่งมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วบริการในภาวะวิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ยังมีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว รวมทั้งบ้านพักเด็กและครอบครัวอยู่ทุกจังหวัด สามารถช่วยเหลือได้ เช่น การให้ที่พักอาศัย ชั่วคราว การให้คำปรึกษาแนะนำ เพราะมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมสิทธิ เสรีภาพ และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่า เทียมกันต้องได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างครบถ้วนบริบูรณ์เช่นเดียวกัน