เปิดงบ! สพฐ. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 รร.ในสังกัด กว่า 27,000 แห่ง

07 มิ.ย. 2561 เวลา 10:45 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ยังได้รับความสนใจตั้งแต่ต้นสัปดาห์ กับ ประเด็น อาหารกลางวันเด็กนักเรียน เมนู “ขนมจีนคลุกน้ำปลา” ขณะที่งบประมาณของ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มาใช้ในการบริหารจัดการ ของปีงบประมาณนี้

ขณะที่ทางด้าน ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง อดีตนักวิชาการด้านโภชนาการชุมชน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ขาดการตรวจสอบที่ต่อเนื่อง เพราะงบรายหัวที่ให้กับเด็กนักเรียน 20 บาท ต่อคนนั้น เพียงพออยู่แล้ว จะพูดได้ว่า “เหลือเฟือ” ด้วยซ้ำ

ทั้งนี้ จำนวนนักเรียน  ชั้นประถมศึกษา ปีที่1-ปีที่ 6 ทั่วประเทศ มีนักเรียน 3,144,689  คน

มีจำนวนโรงเรียน 27,948     แห่ง

(ค่าอาหารกลางวัน20 บาท/คน/วัน)  จำนวนวัน 1 ปีการศึกษา (200 วัน)

จำแนกออกเป็น

ป.1    จำนวน        516,621      คน       ค่าอาหาร  10,332,420

ป.2    จำนวน        513,370      คน       ค่าอาหาร  10,267,400

ป.3    จำนวน        515,301      คน       ค่าอาหาร  10,306,020

ป.4    จำนวน        527,408      คน       ค่าอาหาร  10,548,160

ป.5    จำนวน        533,992      คน       ค่าอาหาร  10,679,840

ป.6    จำนวน        537,997      คน      ค่าอาหาร   10,759,940

รวมทั้งสิ้น  3,144,689  คน                   รวมเป็นเงิน 62,893,780 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,578,756,000 บาท

 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)