วัดป่าสายหลวงปู่ชากว่า 300 สาขา เคร่งครัดวินัยงดถือเงิน [คลิป]

12 มิ.ย. 2561 เวลา 11:33 น.

วัดสายป่าวัดหนองป่าพงกว่า 300 สาขาไทยและต่างประเทศปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 227 ข้ออย่างเคร่งครัดไม่เอาเงินบริจาคมาเป็นของตัวเอง มีคณะกรรมการเป็นผู้จัดการบริหารเงินของวัด

ที่วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงเป็นวัดที่มีความร่มรื่น เงียบสงบ มีประชาชนเดินทางกราบไหว้เจดีย์ของหลวงปูชา สุภัทโท อย่างต่อเนื่อง ตามต้นไม้มีการติดคติข้อความคำสอนของหลวงปู่ชาเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาในวัดได้ศึกษา ทำให้ผู้ที่เข้าไปภายในวัดรู้สึกถึงความสุขและมีความสงบทางจิตใจเนื่องจากมีความแตกต่างจากวัดอื่นๆ

วัดสายป่าวัดหนองป่าพงกว่า 300 สาขาไทยและต่างประเทศปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 227 ข้ออย่างเคร่งครัดไม่เอาเงินบริจาคมาเป็นของตัวเอง มีคณะกรรมการเป็นผู้จัดการบริหารเงินของวัด

นายไพบูลย์ จงสุวัฒน์  อดีตคณะกรรรมการวัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง ปัจจุบันเป็นลูกศิษย์ของวัดป่านานาชาติ เปิดเผยถึงการบริหารจัดการเงินของวัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพงว่า ตัวเองมีความรู้สึกว่าการมาทำบุญที่วัดหนองป่าพงแล้วมีความรู้สึกสบายใจ เพราะวัดนี้ไม่เคยเชิญชวนให้บริจาคเงิน ทางวัดได้ยึดถือปฏิบัติวินัยอย่างเคร่งครัดตาม 227 ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนคือที่วัดไม่มีการเชิญชวนให้บริจาคเงิน ไม่มีใบฏีกาเรี่ยไรเงิน พระจะรับเงินจากผู้มีจิตศรัธาไม่ได้ต้องให้มัคทายกหรือญาติโยมที่เป็นผู้ติดตามเป็นคนรับเงินมาเข้ากองกลางของวัด เมื่อจะใช้เงินจะต้องประชุมและมีมติถึงจะเอาเงินนั้นออกมาใช้ได้แต่พระจะไม่ได้จับเงินก้อนนั้น

วัดสายป่าวัดหนองป่าพงกว่า 300 สาขาไทยและต่างประเทศปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 227 ข้ออย่างเคร่งครัดไม่เอาเงินบริจาคมาเป็นของตัวเอง มีคณะกรรมการเป็นผู้จัดการบริหารเงินของวัด วัดสายป่าวัดหนองป่าพงกว่า 300 สาขาไทยและต่างประเทศปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 227 ข้ออย่างเคร่งครัดไม่เอาเงินบริจาคมาเป็นของตัวเอง มีคณะกรรมการเป็นผู้จัดการบริหารเงินของวัด

ในการใช้จ่ายผู้ที่จะใช้เงินไปชื้อของจะเป็นมัคทายก กรรมการวัดที่ได้รับมติให้ดำเนินการ หากเป็นของใช้ทั่วไปจะมีพระติดตามไปด้วย ทั้งนี้เงินที่ญาติโยมถวายจะต้องระบุ บอกจุดมุ่งหมายว่าถวายทำอะไร จะเอาเงินไปใช้ผิดจุดมุ่งหมายของคนที่ถวายไม่ได้และภายในบริเวณวัดจะไม่มีการจัดงานหรือมโหรสพงานรื่นเริงใดๆ จะมีแต่การจัดงานวันสำคัญทางพุทธศาสนาและการแสดงธรรมเท่านั้น