ชวนหิว! พานไหว้ครูยุค 4.0 ยกทัพอาหารไทย-ต่างชาติสร้างสีสัน

14 มิ.ย. 2561 เวลา 3:52 น.

โรงเรียนในพื้นที่ จ.อ่างทอง จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 สร้างสรรค์พานไหว้ครู เน้นใช้วัสดุหาง่าย-ประหยัด จัดพานแฟนซีหลากหลายสร้างสีสัน

ที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โดยนักเรียนกล่าวคำระลึกบูชาคุณครู ก่อนที่จะนำดอกไม้ไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวฑิตา แต่ที่สร้างสีสันงานไหว้ครูของทุกปีก็จะเป็นพานไหว้ครูซึ่งเด็กนักเรียนต่างสร้างสรรค์อย่างเต็มที่  โรงเรียนในพื้นที่ จ.อ่างทอง จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 สร้างสรรค์พานไหว้ครู เน้นใช้วัสดุหาง่าย-ประหยัด จัดพานแฟนซีหลากหลายสร้างสีสัน โรงเรียนในพื้นที่ จ.อ่างทอง จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 สร้างสรรค์พานไหว้ครู เน้นใช้วัสดุหาง่าย-ประหยัด จัดพานแฟนซีหลากหลายสร้างสีสัน โรงเรียนในพื้นที่ จ.อ่างทอง จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 สร้างสรรค์พานไหว้ครู เน้นใช้วัสดุหาง่าย-ประหยัด จัดพานแฟนซีหลากหลายสร้างสีสัน นอกจากนี้ยังมีพานที่นำอาหารแบบไทยๆ เช่น น้ำพริกปลาทู รวมถึงขนมหวานมาดัดแปลงเป็นพานไหว้ครูได้อย่างสวยงาม  รวมถึงพานอาหารต่างประเทศ เช่น สุกี้ยากี้ ซึ่งพานในปีนี้เน้นการใช้วัสดุที่หาได้ง่ายและประหยัด นับเป็นการสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับเด็กนักเรียนและครูอาจารย์ในวันสำคัญวันนี้ โรงเรียนในพื้นที่ จ.อ่างทอง จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 สร้างสรรค์พานไหว้ครู เน้นใช้วัสดุหาง่าย-ประหยัด จัดพานแฟนซีหลากหลายสร้างสีสัน การไหว้ครู นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เดินสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด