วิศวกรเผย “หมู่บ้านป่าแหว่ง” เชิงดอยสุเทพ เสี่ยงดินถล่ม

14 มิ.ย. 2561 เวลา 8:50 น.

หนึ่งในผู้ที่ได้รับอณุญาตให้เข้าพื้นที่เพื่อสำรวจโครงการเมื่อ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา ในฐานะตัวแทนจากวิศวกรรมสถาน เผยโครงการบ้านพักตุลาการ จ.เชียงใหม่ ขณะนี้เริ่มมีดินสไลด์ เปรียบเหมือนเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมถล่มได้ทุกเมื่อ

วันนี้ (14 มิย. 61 ) นายโชติพัฒน์ ศรีภักดีพงศ์เดช เครือข่ายวิศวกรรักษ์ป่า หนึ่งในผู้ที่ได้รับอณุญาตให้เข้าพื้นที่เพื่อสำรวจโครงการบ้านพักตุลาการ บริเวณเชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ เมื่อ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา ในฐานะตัวแทนจากวิศวกรรมสถาน เปิดเผยในรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ว่าจากการลงพื้นที่พบว่าโครงการดังกล่าวมีการขุดดินเอามาปรับภูมิทัศน์ให้ได้ตามแบบ ทำให้ดินหลวม และไม่มีอัดให้แน่น ดังนั้นเมื่อฝนตกหนักจะทำให้เกิดดินสไลด์ได้ ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ พบว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มอันดับ 2  เป็นพื้นที่สีเหลือง ซึ่งหมายความว่าหากพื้นที่ไม่มีต้นไม้ปกคลุม ไม่มีรากไม้ยึดเหนี่ยวดิน และมีความลาดเอียง 30 องศาขึ้นไป เมื่อเกิดฝนตกในปริมาณ 200 มิลลิเมตรต่อวัน จะดินสไลด์ได้ และในอนาคตดินใต้ฐานรากบ้านก็จะค่อยๆหลุดออกไป  ซึ่งมองว่าโครงการดังกล่าวเหมือนเป็นระเบิดเวลาพร้อมที่จะถล่มลงมา เพราะไม่มีระบบป้องกันภัยจากธรรมชาติ ทั้งน้ำท่วม ดินถล่ม และไฟป่า

หนึ่งในผู้ที่ได้รับอณุญาตให้เข้าพื้นที่เพื่อสำรวจโครงการเมื่อ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา ในฐานะตัวแทนจากวิศวกรรมสถาน เผยโครงการบ้านพักตุลาการ จ.เชียงใหม่ ขณะนี้เริ่มมีดินสไลด์ เปรียบเหมือนเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมถล่มได้ทุกเมื่อ

และจากการลงพื้นที่พบว่า บ้านพักทั้ง 45 หลังยังไม่มีผู้อยู่อาศัย เนื่องจากยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ส่วนแสงไฟที่ส่องสว่างออกมาในตอนกลางคืนนั้น เกิดจากการทดสอบระบบไฟฟ้าของผู้รับเหมา แบบ  full load testing คือเป็นการเปิดไฟเต็มทั้งระบบ

หนึ่งในผู้ที่ได้รับอณุญาตให้เข้าพื้นที่เพื่อสำรวจโครงการเมื่อ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา ในฐานะตัวแทนจากวิศวกรรมสถาน เผยโครงการบ้านพักตุลาการ จ.เชียงใหม่ ขณะนี้เริ่มมีดินสไลด์ เปรียบเหมือนเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมถล่มได้ทุกเมื่อ

อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ดังกล่าวทำให้เห็นข้อเท็จจริงในสายตาระดับหนึ่ง แต่ทางคณะกรรมการได้ร้องขอต่อสำนักงานศาล  เนื่องจากมีความต้องการแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ รวมทั้งสัญญาจ้าง เพื่อนำไปประเมิณข้อเท็จจริง ใช้ประกอบในรายงานเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอให้รัฐบาลตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรกับโครงการดังกล่าว หนึ่งในผู้ที่ได้รับอณุญาตให้เข้าพื้นที่เพื่อสำรวจโครงการเมื่อ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา ในฐานะตัวแทนจากวิศวกรรมสถาน เผยโครงการบ้านพักตุลาการ จ.เชียงใหม่ ขณะนี้เริ่มมีดินสไลด์ เปรียบเหมือนเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมถล่มได้ทุกเมื่อ

หนึ่งในผู้ที่ได้รับอณุญาตให้เข้าพื้นที่เพื่อสำรวจโครงการเมื่อ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา ในฐานะตัวแทนจากวิศวกรรมสถาน เผยโครงการบ้านพักตุลาการ จ.เชียงใหม่ ขณะนี้เริ่มมีดินสไลด์ เปรียบเหมือนเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมถล่มได้ทุกเมื่อ

หนึ่งในผู้ที่ได้รับอณุญาตให้เข้าพื้นที่เพื่อสำรวจโครงการเมื่อ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา ในฐานะตัวแทนจากวิศวกรรมสถาน เผยโครงการบ้านพักตุลาการ จ.เชียงใหม่ ขณะนี้เริ่มมีดินสไลด์ เปรียบเหมือนเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมถล่มได้ทุกเมื่อ หนึ่งในผู้ที่ได้รับอณุญาตให้เข้าพื้นที่เพื่อสำรวจโครงการเมื่อ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา ในฐานะตัวแทนจากวิศวกรรมสถาน เผยโครงการบ้านพักตุลาการ จ.เชียงใหม่ ขณะนี้เริ่มมีดินสไลด์ เปรียบเหมือนเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมถล่มได้ทุกเมื่อ