"โซนบางกะปิ" เป้าหมายต่อไป จ่อ!จัดระเบียบทางเท้า

18 มิ.ย. 2561 เวลา 12:10 น.

กทม.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหลักการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

(18 มิ.ย. 61) เวลา 15.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหลักการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว โดยให้พนักงานทำความสะอาดสำนักงานเขตจตุจักรนับร้อยคน ลงพื้นที่ทำความสะอาด เนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ กทม. จะไม่ให้ผู้ค้าบริเวณหน้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ฝั่งถนนพหลโยธินและฝั่งวิภาวดี ทำการค้าขายที่ส่งผลให้มีการกีดขวางทางเท้า และการจราจร โดยหลังจากนี้ทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะเข้ามาดูแล ทำสัญญาตกลงกับทางผู้ค้าให้เรียบร้อย

กทม.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหลักการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กทม.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหลักการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

จากนี้ทางฝ่ายเทศกิจ เขตจตุจักร จะยังคงเข้ามาดูแลความเรียบร้อย กวดขันไม่ให้ผู้ค้ากลับมาค้าขายในจุดเดิมที่มีการห้ามไว้ หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที

ทั้งนี้ จากการจัดระเบียบของ กทม. โดยภาพรวมเป็นที่หน้าพอใจมาก เนื่องจากจุดหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเป็นจุดที่มีการรุกล้ำมาเป็นเวลานาน ส่วนพื้นทีที่มีการร้องเรียนเข้ามาทางกทม. ค่อนข้างมาก คือบริเวณบางกะปิ ซึ่งจะเป็นจุดต่อไปที่จะเข้าไปดูแลจัดระเบียบ

กทม.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหลักการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กทม.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหลักการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กทม.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหลักการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กทม.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหลักการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กทม.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหลักการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กทม.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหลักการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด