เฟส 3! ปปท. ตรวจพบมูลทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง 7 แห่ง

25 มิ.ย. 2561 เวลา 11:25 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปิดเผยความคืบหน้าตรวจสอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่งเฟส 3 จำนวน 28 แห่ง จากการตรวจสอบพบมูลทุจริต 7 แห่ง คือ

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดแพร่

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดราชบุรี นิคมสร้างตนเอง ลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา

งบประมาณ 41,410,000 บาท และอยู่ระหว่างตรวจสอบอีก 21 แห่ง

การตรวจสอบงบประมาณคนไร้ที่พึ่งเฟส 3 ต่างจากเฟส 1-2 เนื่องจากนิคมสร้างตนเอง

และศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแต่ละแห่ง ได้รับงบฯ จำนวนมากบางแห่ง 10 ล้านบาทขึ้นไป

จากการตรวจสอบของ ป.ป.ท.ตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา ตรวจสอบไปทั้งสิ้น 113 หน่วยงาน งบประมาณ รวม 376,136,600 บาท คณะกรรมการ ป.ป.ท.มีมติรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง 61 แห่ง

พบมูลการทุจริต 68 จังหวัด ไม่พบการทุจริต 8 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครศรีธรรมราช

นนทบุรี แพร่ นครสวรรค์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

มีเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ เกี่ยวข้องกับการทุจริต 284 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด