รับมือฤดน้ำหลาก ! ชลประทานขอชาวนา 22 จังหวัดงดทำนาปี [คลิป]

02 ก.ย. 2561 เวลา 8:31 น.

อธิบดีกรมชลประทาน ขอความร่วมมือชาวนา 22 จังหวัด ลุ่มเจ้าพระยา งดทำนาปีต่อ เนื่องจากต้อง เตรียมพื้นที่รับน้ำหลากช่วง ก.ย.-ตุลานี้

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ประกาศขอความร่วมมือกับเกษตกร ตามโครงการปรับเปลี่ยนปฏิทินการปลูกข้าว ในพื้นที่ลุ่มต่ำ 12 ทุ่ง ได้แก่ ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ทุ่งเชียงราก ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งบางบาล-บ้านแพน ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งโพธิ์พระยา โดยเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ ขอให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง โดยจะนำปลาไปปล่อยเพื่อให้ทำประมงเป็นอาชีพเสริม เนื่องจากว่าจะใช้เป็นพื้นที่รับน้ำนอง ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่ฝนตกชุกที่สุดของปี

ทั้งนี้หากว่ามีน้ำหลากมาก ก็จะพิจารณาตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ ตามแผนการบริหารจัดการน้ำที่ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 ซึ่งในปีที่แล้วประสบความสำเร็จในการตัดยอดน้ำหลากช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง อีกทั้งน้ำที่เก็บไว้นั้น เกษตรกรสามารถนำไปใช้เพาะปลูกต่อในช่วงฤดูแล้ง

สำหรับพื้นที่ ที่ทางกรมชลประทานขอใช้ทั้ง 12 ทุ่ง นั้น มีเนื้อที่รวม 1,200,000 ไร่ สามารถรับน้ำได้ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร