คนกรุงหายใจโล่งขึ้น ค่าฝุ่นPM2.5 ลดลง คุณภาพอากาศโดยรวมดีมาก

09 ม.ค. 2562 เวลา 3:19 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

กรมควบคุมมลพิษ รายงาน สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ในวันนี้ที่ 9 มกราคม 2562 ณ เวลา 7.00 น. ปริมาณฝุ่นละอองลดลง เมื่อเทียบกับเมื่อวาน คุณภาพอากาศโดยรวมดีมาก

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

=> พื้นที่ริมถนน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงปานกลาง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

=> พื้นที่ทั่วไป คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่เช่นเดียวกัน

=> คาดการณ์ว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

=> สาเหตุที่ปริมาณฝุ่นละอองลดลง เนื่องจากถึงแม้ว่าอากาศลอย ตัวไม่สูงมากนัก แต่มีลมแรงจัดทำให้ช่วยพัดพาฝุ่นละอองได้บางส่วน ทั้งนี้ คพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา ผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จว. ได้ประสานการปฏิบัติงาน/ เฝ้าระวัง/ ป้องกัน โดย คพ. ในการบูรณาการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 ร่วมกันของหน่วยงานดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง