ค่าฝุ่นละอองยังเกินมาตรฐานหลายพื้นที่

15 ม.ค. 2562 เวลา 6:04 น.

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พบยังเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ แต่มีแนวโน้มลดลง พร้อมเตรียมมาตรการแก้ฝุ่น ทั้งทางกฎหมายและขอความร่วมมือ

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ตรวจพบเกินมาตรฐานระหว่าง 44 - 80 ไมโครกรัม คุณภาพอากาศยังคงอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ" โดยพื้นที่ริมถนน มีค่าเกินมาตรฐาน (50 ไมโครกรัม./ลบ.ม.) อยู่ 22 พื้นที่ ไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานมากนัก ส่วนพื้นที่ทั่วไป ห่างจากริมถนนสายหลัก มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 15 พื้นที่ มีแนวโน้มลดลง

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พบยังเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ แต่มีแนวโน้มลดลง พร้อมเตรียมมาตรการแก้ฝุ่น ทั้งทางกฎหมายและขอความร่วมมือ

 โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย เพิ่มความถี่ในการกวาดล้างทำความสะอาดถนน และฉีดพ่นน้ำในอากาศตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. ทุกวัน แจกหน้ากากอนามัย N95 ในพื้นที่เสี่ยง โดยจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย คนชรา เด็ก และผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้ง เข้มงวดตรวจจับรถควันดำ กับรถทุกชนิด แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง จากเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้า แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารสูงและระบบสาธารณูปโภค โดยผู้ประกอบการต้องดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่นละอองให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พบยังเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ แต่มีแนวโน้มลดลง พร้อมเตรียมมาตรการแก้ฝุ่น ทั้งทางกฎหมายและขอความร่วมมือ

 การแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด ไม่ให้มีการเผาขยะและการเผาในที่โล่ง รวมถึงรณรงค์ไม่ให้ติดเครื่องยนต์ขณะจอดในทุกพื้นที่ โดยจะดำเนินการเช่นเดียวกันนี้อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จนกว่าค่าฝุ่นละอองในอากาศจะลดลงอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน และในระหว่าง 15-19 มกราคม 2562 จะมีการทำฝนเทียม โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มีการตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว จ.ระยอง เพื่อเตรียมทำฝนเทียม

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พบยังเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ แต่มีแนวโน้มลดลง พร้อมเตรียมมาตรการแก้ฝุ่น ทั้งทางกฎหมายและขอความร่วมมือ

 ขณะที่ในช่วงเช้าของวันนี้ ลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมกรุงเทพมหานคร ฝนเริ่มก่อตัวมาจาก จังหวัดสมุทรปราการ ค่อยๆ เคลื่อนตัวเข้ามายังกรุงเทพชั้นใน และจะเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดฝนตกหลายพื้นที่ในกทม.และปริมนฑล ช่วยลดปัญหาฝุ่นควันให้กับกรุงเทพมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด