เปิดจุดเสี่ยง !! ที่ยังมีฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน บางขุนเทียน วังทองหลาง

18 ม.ค. 2562 เวลา 1:01 น.

กรมควบคุมมลพิษ เปิดเผย ขณะนี้เขตวังทองหลาง และบางขุนเทียน รวมบางส่วนของจังหวัดนนทบุรี และนครปฐม คุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรมควบคุมมลพิษ รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ เมื่อเวลา 05.00 น. พบว่าจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน คือ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เกินค่ามาตรฐาน 100 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (เขตบางขุนเทียน และเขตวังทองหลาง) นนทบุรี (ต.บางกรวย อ.บางกรวย) สมุทรสาคร (ต.อ้อมน้อยอ.กระทุ่มแบน) และนครปฐม (ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม) มีค่า PM2.5 ระหว่าง 50-57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ AQI มีค่าระหว่าง 100-118 ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดเผย ขณะนี้เขตวังทองหลาง และบางขุนเทียน รวมบางส่วนของจังหวัดนนทบุรี และนครปฐม คุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดเผย ขณะนี้เขตวังทองหลาง และบางขุนเทียน รวมบางส่วนของจังหวัดนนทบุรี และนครปฐม คุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดเผย ขณะนี้เขตวังทองหลาง และบางขุนเทียน รวมบางส่วนของจังหวัดนนทบุรี และนครปฐม คุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

พล.อ.ฉัตรชัยสาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าววา่า ขณะนี้ประชาชนสับสน เกิดความตระหนกตกใจกับข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อ กรณี ค่า AQI สูง ขอชี้แจงว่า ค่า AQI นั้น เป็นค่าวัดโดยรวม ซึ่งจะมี 6 ส่วนประกอบกัน มี PM 2.5 เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งจากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ ขณะนี้วัดค่า PM 2.5 ได้ที่ 49 ไมโครกรัม/ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ส่งผลต่อสุขภาพ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดเผย ขณะนี้เขตวังทองหลาง และบางขุนเทียน รวมบางส่วนของจังหวัดนนทบุรี และนครปฐม คุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด