เปิดกำหนดการ พระราชทานเพลิง สรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" 29 ม.ค. 62

28 ม.ค. 2562 เวลา 9:47 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น  เปิดเผยกำหนดการ งานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ และ อาจารย์ใหญ่หลวงพ่อคูณนั้น โดยต้องทำความเข้าใจว่าเป็นคนละส่วน ซึ่งกำหนดการในวันที่ 29 ม.ค. 2562 เป็นดังต่อไปนี้

เวลา 06.30 น. พระสงฆ์ สามเณร พร้อมญาติครูใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ศูนย์ประชุมฯ

เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา 08.45 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระพรหมมังคลาจารย์(ธงชัย ธัมมฺธโช) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

เวลา 09.20 น. พิธีสวดมาติกาบังสุกุล

เวลา 09.40 น. พิธีทอดผ้าบังสุกุล

เวลา 10.30 น. ถวายภัตตาหารเพล

เวลา 13.00 น. ประธานนักศึกษาอ่านคำไว้อาลัยครูใหญ่

เวลา 13.10 น. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านหมายรับสั่ง

เวลา 13.20 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล

เวลา 13.40 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่

เวลา 14.00 น. เคลื่อนสรีรสังขารครูใหญ่พ่อคูณ ไปยังฌาปนสถานฯ

เวลา 15.00 น. เคลื่อนร่างครูใหญ่ ไปยังฌาปนสถานตามวัดต่างๆ

เวลา 16.40 น. วางดอกไม้จันทน์ประทานจากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

เวลา 16.50 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงฌาปนสถานฯ

เวลา 17.00 น. ทอดผ้าไตรบังสุกุล 9 ไตร

เวลา 17.20 น. อ่านประวัติครูใหญ่หลวงพ่อคูณ โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์

เวลา 17.30 น. ทอดผ้ามหาบังสุกุล โดย นายกรัฐมนตรี

เวลา 17.45 น. พระสงฆ์และแขกผู้มีเกียรติวางดอกไม้จันทน์

เวลา 18.00 น. พิธีขอขมาครูใหญ่หลวงพ่อคูณ และพิธีกรรมตามขนบอีสานโบราณ

เวลา 22.15 น.พิธีถวายเพลิงสรีรสังขารหลวงพ่อคูณ