เผยรายชื่อ 5 บุคคลถวายเพลิงครูใหญ่ “หลวงพ่อคูณ”

29 ม.ค. 2562 เวลา 5:11 น.

เมื่อวานนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซักซ้อมขั้นตอนการเคลื่อนสรีรขังขารหลวงพ่อคูณไปยังเมรุชั่วคราววานนี้ ขณะที่ มข. สั่งปิดพื้นที่อย่างไม่มีกำหนดแม้การถวายเพลิงจะเสร็จสิ้นไปแล้วก็ตาม

เมื่อวานนี้ (28 ม.ค. ) รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.นิยม วงษ์พงศ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น, พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.23 และนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ จ. ขอนแก่น ร่วมกันฝึกซ้อมริ้วขบวนการลำดับขั้นตอนการเคลื่อนสรีรสังขารครูใหญ่พระเทพวิทยาคม จากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มายังฌาปนสถานฯ โดยในการฝึกซ้อมใช้เวลาประมาณ 2 ชม.จึงแล้วเสร็จ

เมื่อวานนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซักซ้อมขั้นตอนการเคลื่อนสรีรขังขารหลวงพ่อคูณไปยังเมรุชั่วคราววานนี้ ขณะที่ มข. สั่งปิดพื้นที่อย่างไม่มีกำหนดแม้การถวายเพลิงจะเสร็จสิ้นไปแล้วก็ตาม เมื่อวานนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซักซ้อมขั้นตอนการเคลื่อนสรีรขังขารหลวงพ่อคูณไปยังเมรุชั่วคราววานนี้ ขณะที่ มข. สั่งปิดพื้นที่อย่างไม่มีกำหนดแม้การถวายเพลิงจะเสร็จสิ้นไปแล้วก็ตาม เมื่อวานนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซักซ้อมขั้นตอนการเคลื่อนสรีรขังขารหลวงพ่อคูณไปยังเมรุชั่วคราววานนี้ ขณะที่ มข. สั่งปิดพื้นที่อย่างไม่มีกำหนดแม้การถวายเพลิงจะเสร็จสิ้นไปแล้วก็ตาม

รศ.ดร.นิยม วงษ์พงศ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า เมื่อขบวนรถมาถึง ตามขนบแล้วผู้ทำการสร้างนกหัสดีลิงค์เทินบุษบก จะเป็นผู้ที่ไปรับสรีรสังขารของครูใหญ่หลวงพ่อคูณ ซึ่งคล้ายกับการเชิญเข้าบ้าน โดยตนเองนั้นจะพาทีมช่างนกหัสดีลิงค์และผู้ที่รับผิดชอบในงานภาคพิธีกรรมรับสรีรสังขารของหลวงพ่อจากรถมายังเตาเผา ซึ่งเจ้าหน้าที่จะยกโลงเข้ามาทางด้านหน้าของตัวนก เลี้ยวขวาและขึ้นสะพานพญานาคจากนั้นจะวนซ้ายและเข้าสู่ตัวทางปีกขวา ซึ่งเมื่อเข้าไปแล้ว เป็นหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ที่จะเปิดกุญแจที่ล็อคเตาเผาออกเพื่อนำโลงที่บรรจุสรีรสังขารของหลวงพ่อนั้นบรรจุเข้าไป โดยโลงของหลวงพ่อเป็นอยู่ในลำดับชั้นโลงที่ 2

ซึ่งเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการถวายเพลิงจริงในเวลา 22.15 น. พระเถรานุเถระที่ทรงสมณศักดิ์สูงสุดในงานจะจุดไฟในเตาเผา ซึ่งเป็นไฟที่เผาสรีรสังขารของหลวงพ่อ จากนั้นผ่านไป 20 นาที จะเป็นการถวายเพลิงตามขนบอีสาน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดผู้ที่จะถวายเพลิงแล้ว 5 คน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการขอนแก่น ผู้ว่าราชการนครราชสีมา ผู้ว่าราชการหนองคาย,อธิการบดี มข.และคณบดีคณะแพทยศาสตร์

เมื่อวานนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซักซ้อมขั้นตอนการเคลื่อนสรีรขังขารหลวงพ่อคูณไปยังเมรุชั่วคราววานนี้ ขณะที่ มข. สั่งปิดพื้นที่อย่างไม่มีกำหนดแม้การถวายเพลิงจะเสร็จสิ้นไปแล้วก็ตาม

รศ.ดร.นิยม วงษ์พงศ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.นิยม กล่าวต่ออีกว่า หลังจากการถวายเพลิงในลำดับขั้นตอนต่างๆแล้วเสร็จ นกหัสดีลิงค์ฯก็จะเผาไหม้ไปพร้อมกับสรีรสังขารของหลวงพ่อ โดยคณะทำงานนั้นไม่สามารถคาดการณ์ว่าเพลิงจะลุกไหมมากน้อยเท่าใด หรือเปลวไฟจะไปในทิศทางใด ดังนั้นในช่วงของการเคลียร์พื้นที่จึงจำเป็นจะต้องกันประชาชนออกนอกฌาปนสถานฯแห่งนี้ออกให้ไกลที่สุด และรุ่งเช้าเมื่อเพลิงสงบลงแล้ว คณะทำงานจากคณะแพทยศาสตร์ที่รับผิดชอบ 4 คน จะทำการล็อคกุญแจโลงบรรจุอัฐิของหลวงพ่อ เพื่อนำไปลอยอังคารที่ จ.หนองคายทันที ซึ่งเมื่อขบวนเชิญอัฐิของหลวงพ่อออกจากฌานสถานไปแล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะทำการนำโรงเรือนตระแกรงขนาดใหญ่มาวางครอบจุดถวายเพลิงไว้อย่างแน่นหนา โดยมีเจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำตลอดทั้ง24 ชม.เพื่อห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาภายในบริเวณเด็ดขาด ดังนั้นการพยายามจะเข้ามาเก็บสิ่งของต่างๆในช่วงของพิธีกรรมที่ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นของมงคลนั้นไม่สามารถที่จะทำได้ เพราะทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้กับคณะแพทยศาสตร์ เพื่อใช้บรรจุในอนุสรณ์สถานของหลวงพ่อคูณ ที่จะทำการจัดสร้างขึ้นตามลำดับต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด