"บิ๊กตู่" รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ บ้านบางแค เผยรัฐฯพร้อมพัฒนาดูแลผู้สูงอายุให้มากที่สุด

10 เม.ย. 2562 เวลา 10:53 น.

นายกรัฐมนตรีติดตามการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาลฯ ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ บ้านบางแค ระบุรัฐบาลพร้อมพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มากที่สุด เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า

วันนี้ (10 เมษายน 2562) เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมการดูแลผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุให้การต้อนรับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคว่า บ้านบางแค เดิมใช้ชื่อว่า สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2496 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี การจัดตั้งสถานสงเคราะห์แห่งนี้นับเป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามนโยบายสวัสดิการสังคมของรัฐ โดยเริ่มเปิดดำเนินการในสมัยของนายปกรณ์ อังศุสิงห์ เป็นอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 บ้านบางแค ได้ปรับบทบาทจากหน่วยงานปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ มาเป็นงานส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุเข้ามาพักอาศัย จำนวน 236 คน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

นายกรัฐมนตรีติดตามการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาลฯ ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ บ้านบางแค ระบุรัฐบาลพร้อมพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มากที่สุด เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า นายกรัฐมนตรีติดตามการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาลฯ ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ บ้านบางแค ระบุรัฐบาลพร้อมพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มากที่สุด เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีชมการแสดงรำวงดาวพระศุกร์ โดยนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านบางแค รุ่นที่ 3 พร้อมร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุจำนวน 6 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นมีคุณยายเนียร พงศ์พิชัย อายุ 102 ปี เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดในศูนย์แห่งนี้ โดยคุณยายเนียรอาศัยอยู่ที่บ้านบางแคมาแล้ว 5 ปี 10 เดือน พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มาพบผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีการจัดงานรดน้ำดำหัว เพื่อปลูกฝัง ประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่มีมาอย่างยาวนาน และวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ยังเป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ด้วย ซึ่งวันนี้ทุกคนอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง มีสังคมพหุวัฒนธรรมที่ทุกคนอยู่ร่วมกัน มีประวัติศาสตร์ที่เราต้องเรียนรู้มาอย่างยาวนาน คนเราต้องเรียนรู้ที่มาที่ไปของประวัติศาสตร์ไทย ตนเข้าใจดีว่าทำไมหลายท่านต้องมาอยู่ที่นี่ ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มากที่สุด และพร้อมให้การสนับสนุนลดความแออัดเรื่องความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ จะจัดงบประมาณให้เหมาะสม โดยขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งสร้างความเชื่อมโยงตรงนี้ เพื่อติดตามการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า

นายกรัฐมนตรีติดตามการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาลฯ ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ บ้านบางแค ระบุรัฐบาลพร้อมพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มากที่สุด เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า นายกรัฐมนตรีติดตามการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาลฯ ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ บ้านบางแค ระบุรัฐบาลพร้อมพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มากที่สุด เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ร่วมรำวงระบำกันตรึมกับผู้สูงอายุอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง พร้อมกันนี้ผู้สูงอายุได้ส่งเสียงขอให้นายกรัฐมนตรีร้องเพลงให้ฟัง โดยนายกรัฐมนตรีร้องเพลงจงรัก ให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งนำพาความสนุกสนานและรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงอายุในวันนี้ จากนั้น นายกรัฐมนตรีและผู้สูงอายุร่วมร้องเพลงคนดีไม่มีวันตายด้วย

นายกรัฐมนตรีติดตามการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาลฯ ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ บ้านบางแค ระบุรัฐบาลพร้อมพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มากที่สุด เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังอาคารที่พัก เพื่อมอบพวงมาลัยและของชำร่วยให้แก่ผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงความเป็นอยู่ว่าสบายดีไหม และกล่าวขอให้ผู้สูงอายุทุกท่านมีความสุขในวันสงกรานต์และตลอดปีใหม่ไทย พร้อมขอให้มีอายุยืนยาวนานตลอดไป ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เพื่อตรวจความพร้อมการให้บริการแก่ประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ของบริษัท ขนส่งจำกัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด