ส.ป.ก.อยุธยาสร้างสรรค์ศิลปะ Rice of Art เฉลิมพระเกียรติร.10

22 ก.ค. 2562 เวลา 14:57 น.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สร้างสรรค์ “ศิลปะบนนาข้าว” (Rice of Art) ภายใต้โครงการผืนดินพระราชทาน เพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 แบบ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ได้จัดทำโครงการผืนดินพระราชทาน เพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สร้างสรรค์ “ศิลปะบนนาข้าว” (Rice of Art) ภายใต้โครงการผืนดินพระราชทาน เพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 แบบ

นางสาว กรุณา นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า นอกจากการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้คืนชีวิตให้ผืนดินแล้ว ส.ป.ก.ยังจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าว หรือ Rice of Art บนผืนนาพระราชทาน แปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย ที่ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันทำนาข้าวหลากหลายสายพันธุ์ หลากหลายสี เป็นรูปภาพต่าง ๆ บนนาข้าวสีสันสวยงามรวม 4 แปลง

แปลงแรก เป็นเลข 10 ไทย พร้อมข้อความ "ทรงพระเจริญ"

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สร้างสรรค์ “ศิลปะบนนาข้าว” (Rice of Art) ภายใต้โครงการผืนดินพระราชทาน เพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 แบบ

แปลงสอง เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ การ์ตูนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สร้างสรรค์ “ศิลปะบนนาข้าว” (Rice of Art) ภายใต้โครงการผืนดินพระราชทาน เพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 แบบ

แปลงสาม เป็นภาพพระพิรุณทรงนาค หรือ เทพเจ้าแห่งฝน สื่อถึงสัญลักษณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สร้างสรรค์ “ศิลปะบนนาข้าว” (Rice of Art) ภายใต้โครงการผืนดินพระราชทาน เพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 แบบ

แปลงสุดท้าย เป็นรูปพญานาค สื่อถึงน้ำท่า ความอุดมสมบูรณ์ และความมีวาสนา ของผืนดินพระราชทานแห่งนี้

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สร้างสรรค์ “ศิลปะบนนาข้าว” (Rice of Art) ภายใต้โครงการผืนดินพระราชทาน เพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 แบบ

โดยนาข้าวทั้ง 4 แปลง จะมีหอคอย ทำด้วยไม้ไผ่ ความสูง 7 เมตร สามารถขึ้นไปถ่ายบันทึกภาพมุมสูง มองเห็นภาพลวดลายบนนาข้าวได้อย่างชัดเจน

สำหรับพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูก เพื่อสร้างสรรค์เป็นรูปแบบต่างๆ นั้น ใช้ข้าวเหนียวดำ หรือข้าวกล่ำ เป็นข้าวสีดำ เพื่อให้เห็นเป็นเส้นและลวดลาย ส่วนพื้นสีเขียว ใช้ข้าวพันธุ์ กข 41 และ กข 77

ประชาชนที่สนใจสามารถเยี่ยมชม Rice of Art ได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้