ยโสธรอ่วม ช่วงบ้านใหม่ชุมพร น้ำท่วมถนนหลายเส้นทาง รถเล็กไม่สามารถผ่านได้

02 ก.ย. 2562 เวลา 2:29 น.

จังหวัดยโสธร ปริมาณน้ำในลำน้ำยังได้เอ่อล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรตามแนวลุ่มน้ำยังเป็นบริเวณกว้างและล่าสุดปริมาณน้ำได้ไหลเข้าท่วมผิวจราจรบนถนนแจ้งสนิทช่วงยโสธรไปอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระดับน้ำสูงกว่า 30 เซนติเมตร เป็นระยะทางยาวประมาณ 50 เมตร รถเล็กไม่สามารถผ่านได้

อิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลได้ทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดยโสธรและได้ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำยัง ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชีประกอบกับมีปริมาณน้ำเหนือที่ไหลมาสมทบจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจากจังหวัดสกลนคร จนส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำยังเอ่อล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรตามแนวลุ่มน้ำยังเป็นบริเวณกว้าง

จังหวัดยโสธร ปริมาณน้ำในลำน้ำยังได้เอ่อล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรตามแนวลุ่มน้ำยังเป็นบริเวณกว้างและล่าสุดปริมาณน้ำได้ไหลเข้าท่วมผิวจราจรบนถนนแจ้งสนิทช่วงยโสธรไปอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระดับน้ำสูงกว่า 30 เซนติเมตร เป็นระยะทางยาวประมาณ 50 เมตร รถเล็กไม่สามารถผ่านได้

ซึ่งล่าสุดปริมาณน้ำได้ไหลเข้าท่วมผิวจราจรบริเวณถนนแจ้งสนิท ช่วงบ้านใหม่ชุมพร ตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ไปอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 30 เซนติเมตร เป็นรยางค์ยาวประมาณ 50 เมตร รถขนาดเล็กทุกชนิดไม่สามารถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ แต่ก็ได้มีรถเก๋งหลายคันที่พยายามจะวิ่งผ่านเส้นทางดังกล่าวจนทำให้น้ำเข้าเครื่องยนต์จนจอดเสีย และระดับน้ำที่ท่วมผิวจราจรยังคงเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากยังมีปริมาณน้ำเหนือไหลลงมาหนุนสูงอย่างต่อเนื่อง จนทางเจ้าหน้าที่ต้องประกาศแจ้งเตือนห้ามรถทุกชนิดผ่านเส้นทางดังกล่าว

จังหวัดยโสธร ปริมาณน้ำในลำน้ำยังได้เอ่อล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรตามแนวลุ่มน้ำยังเป็นบริเวณกว้างและล่าสุดปริมาณน้ำได้ไหลเข้าท่วมผิวจราจรบนถนนแจ้งสนิทช่วงยโสธรไปอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระดับน้ำสูงกว่า 30 เซนติเมตร เป็นระยะทางยาวประมาณ 50 เมตร รถเล็กไม่สามารถผ่านได้

นอกจากนี้ปริมาณน้ำในลำน้ำยังยังได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเดิด และตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นบริเวณกว้างกินพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 5,000 ไร่ และขณะเดียวกันถนนอรุณประเสริฐเส้นทางสายหลัก ยโสธร-อำนาจเจริญ ช่วงสะพานห้วยโพง-บ้านเชียงเครือ 1 กืโลเมตร มีน้ำท่วมขังไหลบ่าเข้าท่วมถนน  รถสามารถผ่านไปได้แต่ ต้องใช้ความระมัดระวังและช่วง กมที่ 20 บ้านเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้วเป็นสะพานข้ามลำเซบายไปอำนาจเจริญความยาวกว่า 1 กิโลเมตร มีน้ำไหลบ่าล้นเอ่อจากลำเซบายสูกว่า 50 เซนติเมตรเจ้าหน้าที่สั่งปิดเส้นทาง เป็นการชั่วคราวต้องรอให้ระดับน้ำที่ท่วมสูงกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงจะสามารถเปิดเส้นทางให้สัญจรไปมาได้

จังหวัดยโสธร ปริมาณน้ำในลำน้ำยังได้เอ่อล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรตามแนวลุ่มน้ำยังเป็นบริเวณกว้างและล่าสุดปริมาณน้ำได้ไหลเข้าท่วมผิวจราจรบนถนนแจ้งสนิทช่วงยโสธรไปอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระดับน้ำสูงกว่า 30 เซนติเมตร เป็นระยะทางยาวประมาณ 50 เมตร รถเล็กไม่สามารถผ่านได้

สถานการณ์ล่าสุด ถนนแจ้งสนิท ช่วงบ้านใหม่ชุมพร ไปเสลภูมิ สั่งปิดเส้นทางแล้วเมื่อตอนค่ำที่ผ่านมา และเส้นทางระหว่างอำเภอเลิงนกทา เลิงเก่าไปใหม่น้ำลดลง รถสามารถผ่านไปมาได้ปกติ พื้นอำเภอไทยเจริญตามลำน้ำเซบายปริมาณเริ่มลดลง ที่หนักสุดก็เป็นบ้านกลางสระกษ ตำบลพิไทรหมู่ที่ 7 และหมุ่ที่ 10 บ้านกุดเป่ง ตำบลเหล่าไฮ เขตคำเขื่อนแก้ว ระดับน้ำทรงตัว สูงกว่า 1 เมตร ประชาชนสัญจรไปมาลำบาก โดยมีกำลังทหารจากค่ายบดินทรเดชา มาคอยช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของไว้ที่สูง

จังหวัดยโสธร ปริมาณน้ำในลำน้ำยังได้เอ่อล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรตามแนวลุ่มน้ำยังเป็นบริเวณกว้างและล่าสุดปริมาณน้ำได้ไหลเข้าท่วมผิวจราจรบนถนนแจ้งสนิทช่วงยโสธรไปอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระดับน้ำสูงกว่า 30 เซนติเมตร เป็นระยะทางยาวประมาณ 50 เมตร รถเล็กไม่สามารถผ่านได้