สั่งย้าย!! หน.อุทยานฯ ใต้ร่มเย็น ปมอมเงินลูกจ้างชั่วคราว

06 ก.ย. 2562 เวลา 5:16 น.

อธิบดีกรมอุทยานฯ มีคำสั่งย้าย หน.อุทยานฯ ใต้ร่มเย็น สุราษฎร์ธานี กรณีปมร้อนลูกจ้างโครงการเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพได้รับเบี้ยเลี้ยงไม่ครบ

ความคืบหน้ากลุ่มลูกจ้างและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ร้องเรียนถูกข้าราชการระดับสูงในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หักเงินค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานโครงการเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ได้ไม่ครบจำนวนตามที่เบิกจ่ายรายละ 2,800 บาทต่อเดือน แต่ได้รับจริงรายละ 500-1,000 บาท ซึ่งมีเงินหายไปเดือนละ 20,000 บาท ช่วง 8 เดือน รวมกว่า 160,000 บาทนั้น

ล่าสุด นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีคำสั่งลงวันที่ 4 กันยายน 2562 แจ้งให้ทราบเรื่องให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ จำนวน 2 ราย โดยให้นายอุเทน แสงดามุก หัวหน้าอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น อ.บ้านนาสาร (นักวิชาการป่าไม้ ชำนาญการ) ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 ไปปฎิบัติราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และให้นายศุภฤกษ์ ยิ้มประเสริฐ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี (เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการ ) ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น อีกหน้าที่หนึ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งมีนายสุพจน์ เนียมคง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า (นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ) เป็นหัวหน้าคณะ ได้สอบข้อมูลการร้องเรียนของพนักงานจ้างเหมาบริการที่ถูกหักเงินค่าเบี้ยเลี้ยงแล้ว 14 คน และวันนี้ (6 ก.ย.) คาดว่าจะสอบต่ออีก 14 คน รวม 28 คน