"พิจิตร" เร่งระบายแม่น้ำยม เพิ่มพื้นที่รับน้ำสุโขทัย

07 ก.ย. 2562 เวลา 2:37 น.

ชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลองเฉลิมพระเกียรติ เพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่าน เพิ่มพื้นที่รับน้ำที่ไหลจากจังหวัดสุโขทัย ผ่านจังหวัดพิษณุโลกเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพิจิตร

วันนี้ ( 7 ก.ย.) ชลประทานพิจิตร ร่วมกับชลประทานพิษณุโลก ระบายน้ำในพื้นที่แม่น้ำยม ลงสู่แม่น้ำน่าน โดยเร่งระบายน้ำผ่านคลอง DR.2.8 หรือคลองเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งระบายน้ำจากแม่น้ำยมในเขตพื้นที่ ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร เพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำน่าน ที่บริเวณต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

โดยทำการยกบานประตูทั้ง 4 บาน เพื่อระบายน้ำแม่น้ำยมที่มีปริมาณมากให้เร็วที่สุด เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำในแม่น้ำยม ป้องกันผลกระทบกับกระชาชนในพื้นที่4อำเภอซึ่งแม่น้ำยมไหลผ่าน ได้แก่ อ.สามง่าม อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.บึงนาราง และอ.โพทะเล

ชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลองเฉลิมพระเกียรติ เพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่าน เพิ่มพื้นที่รับน้ำที่ไหลจากจังหวัดสุโขทัย ผ่านจังหวัดพิษณุโลกเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพิจิตร

สำหรับการระบายน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่าน เป็นวิธีการที่ชลประทานนำมาใช้ เพื่อลดปริมาณแม่น้ำยมที่มีปริมาณมาก โดยระบายผ่านคลองซึ่งต่อเชื่อมระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่าน ความกว้าง 30 เมตร ยาว 2.8 กิโลเมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถระบายน้ำจากแม่น้ำยมลงแม่น้ำน่านได้โดยตรง เพื่อลดปริมาณน้ำยม เตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ำที่มีจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่จะไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลก เข้าสู่พื้นที่จังหวัดพิจิตร