หญิงหน่อยลุยเยี่ยมน้ำท่วมอำนาจเจริญ รับปากดันรัฐเยียวยารายละ 2,000

09 ก.ย. 2562 เวลา 1:31 น.

ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยลุยน้ำข้ามเรือนำทีมช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม พบชาวบ้านป่วยเป็นโรคน้ำกัดเท้า และรับปากจะพยายามผลักดันให้รัฐจ่ายค่าเยียวยาผู้ประสพภัยแล้งและน้ำท่วมรายละ 2,000 บาท

เมื่อเวลา 16.30 น. ของวันที่ 8 ก.ย. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาตร์พรรคเพื่อไทยพร้อมด้วย นอ.อนุดิษฐ์ นาครทัพ เลขาธิการพรรค นางสมหญิง บัวบุตร นายดนัย มะหิพันธ์ ส.ส. เขต 1 และเขต 2 พรรคเพื่อไทย จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เดินทางมาจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อมอบสิ่งของและเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ชาวบ้านหนองเทา ม.2 ต.จิกดู่ อ. หัวตะพาน และบ้านนาดุดม หมู่ 8 ต. ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ. อำนาจเจริญ ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าว ถูกน้ำลำเซบาย และลำเซบก ล้นตลิ่งเอ่อท่วมทั้งหมู่บ้านถนนถูกน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ คณะต้องอาศัยเรือท้องแบนเป็นพาหนะเข้าไปพบชาวบ้าน ทีทางจังหวัดได้อพยบชาวบ้านมาอาศัยทีศาลาวัดและอาคารเรียน มาตั้งแต่ วันที่ 27 ส.ค. พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นโรคน้ำกัดเท้าหรือโรคเท้าเปื่อยสาเหตุมาจากเดินลุยน้ำ ซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวกับประชาชนว่าถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้เป็นพรรครัฐบาลแต่ก็เป็นห่วงชาวบ้านที่ตกอยู่ในสภาพเดือดร้อน จึงได้นำสิ่งของมาเพื่อให้กำลังใจ และรับปากจะพยายามให้ ส.ส.ผักดันให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะประสพภัยแล้งหรือ อุทกภัยน้ำท่วมให้ได้ค่าเยียวยาจากรัฐบาลครัวเรือนละ 2,000 บาท จนกระทั่งเวลา 18.30 น. จึงเดินทางกลับ

ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยลุยน้ำข้ามเรือนำทีมช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม พบชาวบ้านป่วยเป็นโรคน้ำกัดเท้า และรับปากจะพยายามผลักดันให้รัฐจ่ายค่าเยียวยาผู้ประสพภัยแล้งและน้ำท่วมรายละ 2,000 บาท

ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยลุยน้ำข้ามเรือนำทีมช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม พบชาวบ้านป่วยเป็นโรคน้ำกัดเท้า และรับปากจะพยายามผลักดันให้รัฐจ่ายค่าเยียวยาผู้ประสพภัยแล้งและน้ำท่วมรายละ 2,000 บาท

ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยลุยน้ำข้ามเรือนำทีมช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม พบชาวบ้านป่วยเป็นโรคน้ำกัดเท้า และรับปากจะพยายามผลักดันให้รัฐจ่ายค่าเยียวยาผู้ประสพภัยแล้งและน้ำท่วมรายละ 2,000 บาท

ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยลุยน้ำข้ามเรือนำทีมช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม พบชาวบ้านป่วยเป็นโรคน้ำกัดเท้า และรับปากจะพยายามผลักดันให้รัฐจ่ายค่าเยียวยาผู้ประสพภัยแล้งและน้ำท่วมรายละ 2,000 บาท