แม่น้ำยมเอ่อท่วมบ้านริมฝั่ง จ.พิจิตร จมกว่า 20 หลัง

11 ก.ย. 2562 เวลา 1:54 น.

พิจิตรน้ำยม เอ่อล้นแม่น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำยม กว่า 20 หลัง หลังแม่น้ำยมมีระดับสูงขึ้น ขณะที่ชาวบ้านต้องใช้เรือ และย้ายพาหนะขึ้นเก็บไว้ที่สูง

ภาพมุมสูง แม่น้ำยมที่มีระดับเพิ่มสูงขึ้น และ น้ำป่าจากทุ่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ทำให้น้ำได้ล้นแม่น้ำ ท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่ม หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดกับแม่น้ำยม ทำให้บ้านเรือนประชาชนกว่า 20 หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมขังระดับท่วมสูง เกือบ 1 เมตร ประชาชนต้องเก็บของมีค่าไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหาย และต้องนำเรือไว้ใช้สัญจร ในหมู่บ้าน

พิจิตรน้ำยม เอ่อล้นแม่น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำยม กว่า 20 หลัง หลังแม่น้ำยมมีระดับสูงขึ้น ขณะที่ชาวบ้านต้องใช้เรือ และย้ายพาหนะขึ้นเก็บไว้ที่สูง

สำหรับพื้นที่ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เป็นอีกพื้นที่ซึ่งประสบปัญหา น้ำท่วมซ้ำซาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และเป็นพื้นที่รับน้ำจากทั้งแม่น้ำยมตอนบนที่ไหลเข้าพื้นที่ และน้ำจากทุ่งจังหวัดกำแพงเพชรที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่เพื่อลงสู่แม่น้ำยม ส่งผลให้พื้นที่มักถูกน้ำท่วมเป็นที่แรกๆของจังหวัดพิจิตร ในแต่ละปีน้ำจะท่วมเป็นจำนวนมากและท่วมเป็นเวลานานอีกด้วย

พิจิตรน้ำยม เอ่อล้นแม่น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำยม กว่า 20 หลัง หลังแม่น้ำยมมีระดับสูงขึ้น ขณะที่ชาวบ้านต้องใช้เรือ และย้ายพาหนะขึ้นเก็บไว้ที่สูง