"ถาวร" รุดแก้ปัญหาชุมชนหัวสนามบินตรัง บ้านแตกร้าวจากการขึ้นลงเครื่องบิน

16 ก.ย. 2562 เวลา 8:13 น.

รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ตรัง รับฟังปัญหาผลกระทบบ้านเรือนแตกร้าว จากการขึ้นลงของเครื่องบินสนามบินตรัง เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมตรวจสอบโดยเร็วที่สุด ยืนยันพร้อมให้ความเป็นธรรมชาวบ้านทุกราย

วันนี้ (16ก.ย.62) ที่บ้านเลขที่ 95 หมู่12เขตเทศบาลตำบลโคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ จากกรมท่าอากาศยาน ลงพื้นที่ติดตามรับฟังปัญหาและตรวจสอบบ้านเรือนของชาวบ้านชุมชนหัวสนามบินตรัง จำนวน 29 ครัวเรือน หรือประมาณ19ไร่ ที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนแตกร้าว จากการขึ้นลงของเครื่องบินสนามบินตรังมาเป็นระยะยาวนานประมาณ 5-6 ปีแล้ว โดยมีตัวแทนชาวบ้าน และผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกหล่อร่วมให้ข้อมูล

ที่ผ่านมาชาวบ้านมีการร้องเรียนและร้องขอ ให้มีการเวนคืนที่ดินไปพร้อมกับโครงการปรับปรุงและขยายสนามบินตรังไปเป็นสนามบินสรรพากร ที่กรมท่าอากาศยานกำลังจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2562- 2564 งบประมาณ รวม 678,4000,000 บาท เนื่องจากผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัทหนึ่ง ที่ว่าจ้างโดยกรมท่าอากาศยาน เข้าใจผิดว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้อยู่ในที่ราชพัสดุ ไม่จำเป็นต้องเวนคืนที่ดิน

รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ตรัง รับฟังปัญหาผลกระทบบ้านเรือนแตกร้าว จากการขึ้นลงของเครื่องบินสนามบินตรัง เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมตรวจสอบโดยเร็วที่สุด  ยืนยันพร้อมให้ความเป็นธรรมชาวบ้านทุกราย

ซึ่งทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก เพราะบ้านเรือนทั้งหมดมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินทุกแปลง จึงร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม เพราะถูกตัดออกจากแผนการเวนคืนที่ดินที่มีการสำรวจเมื่อปี2559 อย่างไม่เป็นธรรม ประกอบกับผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการขึ้นลงของเครื่องบิน ที่กรมท่าอากาศยานดำเนินการเพียง 2 วัน ซึ่งระบุว่าไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนนั้น ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ ชาวบ้านได้นำนายถาวร เข้าตรวจสอบสภาพบ้านเรือนที่แตกร้าวด้วยตนเอง ขณะเดียวกันนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ยื่นหนังสือพร้อมเอกสารข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่ชาวบ้านร้องเรียนผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและทางจังหวัดตรังได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดเก็บข้อมูลรายครัวเรือนอย่างละเอียด เพื่อยืนยันในปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านทั้งหมดต่อรมช.คมนาคมด้วย

รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ตรัง รับฟังปัญหาผลกระทบบ้านเรือนแตกร้าว จากการขึ้นลงของเครื่องบินสนามบินตรัง เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมตรวจสอบโดยเร็วที่สุด  ยืนยันพร้อมให้ความเป็นธรรมชาวบ้านทุกราย

นายถาวร กล่าวว่า สิ่งแรกที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์คือ มีรอยร้าวตามที่พี่น้องประชาชนชี้ให้ดู และประชาชนมีความเดือดร้อน ส่วนรอยร้าวเกิดจากอะไร ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบซ้ำ เพราะการที่จะเอาเงินของราชการมาจ่ายให้กับใครจะต้องมีเหตุผล และต้องพิสูจน์ได้

รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ตรัง รับฟังปัญหาผลกระทบบ้านเรือนแตกร้าว จากการขึ้นลงของเครื่องบินสนามบินตรัง เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมตรวจสอบโดยเร็วที่สุด  ยืนยันพร้อมให้ความเป็นธรรมชาวบ้านทุกราย

ส่วนผลการตรวจวัดระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่ออกมาก่อนหน้านี้ ชาวบ้านมองว่าไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง จากนี้จะต้องดูรายงานการตรวจของเดิมก่อนว่าองค์กรไหนมาตรวจ มาตรวจกี่องค์กร นักวิชาการฝ่ายไหน เชื่อถือได้หรือไม่ โดยต้องใช้ข้อมูลทางสังคมมาประกอบการพิจารณาด้วย แต่ยืนยันจะให้ความเป็นธรรม กับทั้งส่วนราชการกับพี่น้องประชาชน และจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เพราะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมานานนับสิบปีแล้ว

รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ตรัง รับฟังปัญหาผลกระทบบ้านเรือนแตกร้าว จากการขึ้นลงของเครื่องบินสนามบินตรัง เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมตรวจสอบโดยเร็วที่สุด  ยืนยันพร้อมให้ความเป็นธรรมชาวบ้านทุกราย

ในส่วนของที่ดินของโรงเรียนวิเชียรมาตุ จำนวน 8 ไร่ ที่จะใช้เป็นเส้นทางเข้าออกอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ได้ข้อสรุปแล้วคือ ทางโรงเรียนยินดีส่งมอบที่ดินให้กับกรมท่าอากาศยานไปใช้ได้ แต่ขอให้กรมท่าอากาศยานก่อสร้างแฟลตให้เป็นบ้านพักของครูทดแทนของเดิมจำนวน 3 หลัง ที่จะต้องเวนคืน ก็จะไม่มีปัญหาอีกต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด