ครูเมืองสุรินทร์ ร้องสื่อช่วย หาทุนสร้างห้องน้ำ รร. 8 ห้อง ชำรุดมานาน ไร้เงินซ่อมแซม

19 ก.ย. 2562 เวลา 10:04 น.

ครูวอนสื่อช่วยเป็นสื่อกลาง หาทุนสร้างห้องน้ำให้เด็กนักเรียนใหม่ หลังห้องน้ำชำรุดใช้การไม่ได้มานานทนรองบไม่ไหว เด็กต้องยืนต่อแถวรอคิวกันยาว ห้องน้ำที่มีอยู่ 7-8 ห้อง แต่ใช้ได้เพียง 3-4 ห้อง ไม่เพียงพอกับ เด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครองกว่า 300 คน

วันนี้ (19 กันยายน 2562) ผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์ออนไลน์ ได้รับข้อความจากโรงเรียนบ้านลำเพิญ (อรุณราษฎร์สงเคราะห์) ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ มีข้อความว่า เรื่องขอความอนุเคราะห์ช่วยเป็นสื่อกลาง ในการหาทุนเพื่อสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านลำเพิญ ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เนื่องจากในปัจจุบัน ห้องน้ำของโรงเรียนชำรุดจนไม่สามารถใช้การได้แล้ว

 ครูวอนสื่อช่วยเป็นสื่อกลาง หาทุนสร้างห้องน้ำให้เด็กนักเรียนใหม่ หลังห้องน้ำชำรุดใช้การไม่ได้มานานทนรองบไม่ไหว เด็กต้องยืนต่อแถวรอคิวกันยาว ห้องน้ำที่มีอยู่ 7-8 ห้อง แต่ใช้ได้เพียง 3-4 ห้อง ไม่เพียงพอกับ เด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครองกว่า 300 คน

ซึ่งเด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครองกว่า 300 คน เวลามีกิจกรรมของโรงเรียน ทำให้ต้องลำบากในการใช้ห้องน้ำเป็นอย่างมาก จึงอยากขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยเป็นสื่อ นำเสนอเรื่องราวดังกล่าวนี้ เพื่อที่จะได้ช่วยระดมหาทุนในการก่อสร้างห้องน้ำให้กับเด็กนักเรียนใหม่ เนื่องจากในขณะนี้ทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณในการจัดสร้าง ซึ่งหากจะขอก็ต้องใช้เวลานานและไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับทางโรงเรียนด้วย  ขอขอบคุณมาเป็นอย่างสูง จาก...คณะครู โรงเรียนบ้านลำเพิญ

 ครูวอนสื่อช่วยเป็นสื่อกลาง หาทุนสร้างห้องน้ำให้เด็กนักเรียนใหม่ หลังห้องน้ำชำรุดใช้การไม่ได้มานานทนรองบไม่ไหว เด็กต้องยืนต่อแถวรอคิวกันยาว ห้องน้ำที่มีอยู่ 7-8 ห้อง แต่ใช้ได้เพียง 3-4 ห้อง ไม่เพียงพอกับ เด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครองกว่า 300 คน

หลังจากได้รับข้อความ ทีมข่าวได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านลำเพิญ ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี เพื่อติดตามดูข้อเท็จจริง โดยพบว่าที่โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับมัธยมต้น

 ครูวอนสื่อช่วยเป็นสื่อกลาง หาทุนสร้างห้องน้ำให้เด็กนักเรียนใหม่ หลังห้องน้ำชำรุดใช้การไม่ได้มานานทนรองบไม่ไหว เด็กต้องยืนต่อแถวรอคิวกันยาว ห้องน้ำที่มีอยู่ 7-8 ห้อง แต่ใช้ได้เพียง 3-4 ห้อง ไม่เพียงพอกับ เด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครองกว่า 300 คน

มีนักเรียน 277 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 21 คน โดยมีนายนวพล สระแก้ว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และภายหลังจากทีมข่าวได้เดินสำรวจภายในโรงเรียน ก็พบว่าห้องน้ำที่มีการร้องขอให้ช่วยเหลือ เป็นห้องน้ำส่วนกลางที่อยู่ติดกับโรงอาหารและหอประชุม ซึ่งเมื่อมีกิจกรรมหรือนักเรียนมาพักรับประทานอาหาร ก็จะต้องมาใช้ห้องน้ำแห่งนี้

จึงทำให้จำนวนห้องน้ำที่มีอยู่จำนวน 8 ห้อง แต่ชำรุดใช้การไม่ได้ไป 4 ห้อง จึงเหลือที่พอใช้ได้เพียง 4 ห้องเท่านั้น แถมประตูห้องน้ำยังชำรุดปิดไม่ได้ เด็กนักเรียนต้องช่วยเหลือกันโดยการช่วยกันดึงประตูไว้ให้เพื่อนที่เข้าห้องน้ำอยู่ ส่วนรอบๆบริเวณห้องน้ำก็เริ่มทรุดโทรม เนื่องจากในช่วงฤดูฝน หากมีฝนตกหนัก ก็จะมีน้ำท่วมสูงเข้าไปถึงห้องน้ำ

 ครูวอนสื่อช่วยเป็นสื่อกลาง หาทุนสร้างห้องน้ำให้เด็กนักเรียนใหม่ หลังห้องน้ำชำรุดใช้การไม่ได้มานานทนรองบไม่ไหว เด็กต้องยืนต่อแถวรอคิวกันยาว ห้องน้ำที่มีอยู่ 7-8 ห้อง แต่ใช้ได้เพียง 3-4 ห้อง ไม่เพียงพอกับ เด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครองกว่า 300 คน

จึงทำให้ห้องน้ำเริ่มมีอาการทรุดตัวลง ส่วนหลังคาก็เริ่มจะผุพังเนื่องจากมีการก่อสร้างมานานหลายปีแล้ว รางที่ใช้ปัสสาวะชายก็ใช้การไม่ได้ เนื่องจากมีสภาพผุพัง และก๊อกน้ำก็ชำรุดใช้การไม่ได้หลายจุด ทำให้เด็กนักเรียนโดยเฉพาะชั้นอนุบาลที่มีอาคารเรียนอยู่ใกล้ ต้องพบกับความลำบากเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งห้องน้ำหลังนี้ได้มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2536 ซึ่งเป็นเวลา 26 ปีมาแล้ว

ด้าน นายนวพล สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำเพิญ ก็ได้กล่าวว่า สถานที่ตั้งของโรงเรียนเป็นที่ลุ่มต่ำ ทำให้ 30 ปี ที่ผ่านมาห้องน้ำที่ใช้อยู่ของโรงเรียนบ้านลำเพิญ มีความชำรุดมาก เนื่องจากได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานานแล้ว เวลาฝนตกก็จะมีน้ำท่วมขังในห้องน้ำ ทำให้การเข้าใช้ลำบากมาก ประกอบกับนักเรียนมีจำนวนเยอะ และผู้ปกครองก็มีจำนวนเยอะ เวลาทำกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ปกครอง หรือวันแม่วันพ่อ หรือว่ากิจกรรมอื่นๆ

 ครูวอนสื่อช่วยเป็นสื่อกลาง หาทุนสร้างห้องน้ำให้เด็กนักเรียนใหม่ หลังห้องน้ำชำรุดใช้การไม่ได้มานานทนรองบไม่ไหว เด็กต้องยืนต่อแถวรอคิวกันยาว ห้องน้ำที่มีอยู่ 7-8 ห้อง แต่ใช้ได้เพียง 3-4 ห้อง ไม่เพียงพอกับ เด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครองกว่า 300 คน

นักเรียนก็จะมารวมกันอยู่ที่หอประชุม ห้องน้ำที่มีอยู่ 7-8 ห้อง แต่ใช้ได้เพียง 3-4 ห้องก็ไม่เพียงพอ เวลาผู้ปกครองจะใช้ห้องน้ำก็งับประตูแล้วก็ไม่เข้า ประตูก็แตกบาน คือใช้การไม่ได้ สรุปก็คือว่าไม่เพียงพอในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนและผู้ปกครอง และก็ชุมชนที่เข้ามาใช้ของโรงเรียน ก็เลยเป็นปัญหา และด้วยเหตุผลที่ของบประมาณในการซ่อมแซมจากทางราชการ ก็ขอแล้วขออีก ก็ยังไม่ได้รับงบประมาณมา ก็เลยกลายเป็นสิ่งเดือดร้อน ก็

เลยอยากจะขอบอกผ่านมาสื่อมวลชน ทางพี่น้อง ทางผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีจิตศรัทธาต่างๆ ที่เห็นใจ อยากจะช่วยเหลือ อยากจะทำให้น้องๆ อยากจะทำให้ชุมชน อยากจะทำให้ผู้ปกครอง โดยเฉพาะนักเรียนได้ใช้ห้องน้ำอยากสะดวกสบาย ก็ขอผู้มีจิตศรัทธาต่างๆได้ช่วยเหลือ บริจาคให้กับทางโรงเรียนบ้านลำเพิญ ก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างมาก ที่ท่านได้ทำความดี ท่านได้ทำบุญ ร่วมด้วยช่วยกัน ให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ได้มีห้องน้ำใช้เหมือนกับโรงเรียนอื่นๆ เหมือนกับที่อื่นๆเป็นการเพียงพอ

โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีที่โรงเรียนได้เปิดขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ คือธนาคารออมสิน สาขารัตนบุรี บัญชีฝากเผื่อเรียก เลขที่บัญชี 020295964900 ชื่อบัญชี โรงเรียนบ้านลำเพิญ เพื่อร่วมด้วยช่วยสร้างห้องน้ำให้น้อง เพื่อที่จะได้นำเงินไปดำเนินการซ่อมปรับปรุง หรือสร้างใหม่ ตามแต่จำนวนเงินบริจาคที่ได้มา ซึ่งมีคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน คอยกำกับดูแลการดำเนินการ การใช้จ่ายให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของผู้บริจาคอย่างใกล้ชิดอีกด้วย