"เฉลิมชัย" เศร้าเครื่องบินตก ยอมรับเครื่องเก่า แต่ต้องใช้งาน

24 ก.ย. 2562 เวลา 7:47 น.

รมว.เกษตร เสียใจสูญเสีย 2 นักบินฝนหลวงเครื่องบินตกกาญจนบุรี ยอมรับเครื่องเก่าใช้นาน 20 ปีแล้ว แต่จำเป็นต้องใช้ต่อเพราะภารกิจมาก เตรียมชงของบ ครม.ซื้อใหม่ วอนแยกแยะอย่าโยงซื้อยุทโธปกรณ์กลาโหม

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงเครื่องบินของกรมฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชนิด CARAVAN หมายเลขเครื่อง 1917 สีฟ้า - ขาว ตกที่ หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นเหตุให้นักบินเสียชีวิต 2 นายว่า ตนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสองราย ซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นข้าราชการ กรมฝนหลวงในตำแหน่งนักบิน เบื้องต้นทราบว่าสาเหตุเกิดจากเครื่องยนต์ขัดข้องและเครื่องบินดังกล่าวเป็นลำเก่าใช้มากกว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ก็จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมครม.เพื่อรับทราบและพิจารณาว่าถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่ต้องจัดหาเครื่องบินมาทดแทนเพิ่ม

รมว.เกษตร เสียใจสูญเสีย 2 นักบินฝนหลวงเครื่องบินตกกาญจนบุรี ยอมรับเครื่องเก่าใช้นาน 20 ปีแล้ว แต่จำเป็นต้องใช้ต่อเพราะภารกิจมาก เตรียมชงของบ ครม.ซื้อใหม่ วอนแยกแยะอย่าโยงซื้อยุทโธปกรณ์กลาโหม รมว.เกษตร เสียใจสูญเสีย 2 นักบินฝนหลวงเครื่องบินตกกาญจนบุรี ยอมรับเครื่องเก่าใช้นาน 20 ปีแล้ว แต่จำเป็นต้องใช้ต่อเพราะภารกิจมาก เตรียมชงของบ ครม.ซื้อใหม่ วอนแยกแยะอย่าโยงซื้อยุทโธปกรณ์กลาโหม รมว.เกษตร เสียใจสูญเสีย 2 นักบินฝนหลวงเครื่องบินตกกาญจนบุรี ยอมรับเครื่องเก่าใช้นาน 20 ปีแล้ว แต่จำเป็นต้องใช้ต่อเพราะภารกิจมาก เตรียมชงของบ ครม.ซื้อใหม่ วอนแยกแยะอย่าโยงซื้อยุทโธปกรณ์กลาโหม

นายเฉลิมชัย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ยอมรับว่าไม่มีงบประมาณจัดซื้อใหม่ทั้งหมด ซึ่งเครื่องบินที่ใช้อยู่ก็ถือเป็นเครื่องเก่า และทราบว่าเครื่องรุ่นดังกล่าวมีอยู่ประมาณ 10 กว่าลำ อย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะเข้าไปดูแลทั้งในส่วนของครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลในส่วนของเครื่องบินที่มีอยู่ ตลอดจนจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และครม.ว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีภารกิจขึ้นบินทุกวัน ดังนั้นสมควรแล้วหรือไม่ที่จะมีการเปลี่ยนในส่วนของเครื่องบิน เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักบิน อีกทั้งขณะนี้ถือว่านักบินฝนหลวงมีจำนวนน้อย เพราะค่าตอบแทนอาจไม่สูงเท่าเอกชน จึงต้องทบทวน และหากมีภารกิจหลังจากนี้ก็ต้องบินตามปกติ เชื่อว่าขวัญและกำลังใจของนักบินยังมีอยู่

รมว.เกษตร เสียใจสูญเสีย 2 นักบินฝนหลวงเครื่องบินตกกาญจนบุรี ยอมรับเครื่องเก่าใช้นาน 20 ปีแล้ว แต่จำเป็นต้องใช้ต่อเพราะภารกิจมาก เตรียมชงของบ ครม.ซื้อใหม่ วอนแยกแยะอย่าโยงซื้อยุทโธปกรณ์กลาโหม รมว.เกษตร เสียใจสูญเสีย 2 นักบินฝนหลวงเครื่องบินตกกาญจนบุรี ยอมรับเครื่องเก่าใช้นาน 20 ปีแล้ว แต่จำเป็นต้องใช้ต่อเพราะภารกิจมาก เตรียมชงของบ ครม.ซื้อใหม่ วอนแยกแยะอย่าโยงซื้อยุทโธปกรณ์กลาโหม รมว.เกษตร เสียใจสูญเสีย 2 นักบินฝนหลวงเครื่องบินตกกาญจนบุรี ยอมรับเครื่องเก่าใช้นาน 20 ปีแล้ว แต่จำเป็นต้องใช้ต่อเพราะภารกิจมาก เตรียมชงของบ ครม.ซื้อใหม่ วอนแยกแยะอย่าโยงซื้อยุทโธปกรณ์กลาโหม   รมว.เกษตร เสียใจสูญเสีย 2 นักบินฝนหลวงเครื่องบินตกกาญจนบุรี ยอมรับเครื่องเก่าใช้นาน 20 ปีแล้ว แต่จำเป็นต้องใช้ต่อเพราะภารกิจมาก เตรียมชงของบ ครม.ซื้อใหม่ วอนแยกแยะอย่าโยงซื้อยุทโธปกรณ์กลาโหม

นายเฉลิมชัย ยังกล่าวถึงที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นำไปเปรียบเทียบกับการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหมที่จัดซื้อบ่อยทุกปีงบประมาณ ว่า ขอให้แยกแยะ ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากมีความจำเป็นต้องก็ต้องเสนอครม. เพื่อขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อ เพราะเห็นอยู่แล้วว่าเมื่อเกิดภัยแล้งกรมฝนหลวงถือเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือชาวบ้านได้ดีที่สุด ดีงนั้นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรให้ดีที่สุดเช่นเดียวกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด